Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Характеристика глобалізації світової економіки і з’ясування позитивних та негативних наслідків і факторів впливу глобалізації на розвиток підприємництва. Дослідження тенденцій розробки вдосконалення механізму фінансування малого та середнього бізнесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТРобота виконана на кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кравченко Ірина Семенівна, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захист відбудеться „21„ червня 2004 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02 в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01017, м.Особливе місце у глобальному підприємництві займає малий та середній бізнес, який має органічний взаємовплив і взаємозвязок з усіма різновидами глобальних фірм. Серед наукових праць, в яких досліджуються проблеми впливу глобалізації на розвиток підприємництва та його інституційні аспекти, а також фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва, слід відзначити дослідження таких зарубіжних вчених, як: Сміт А., Блєйєр Д., Брайєн С., Браун С., Гідденс А., Грін Ч., Даннінг Дж., Донеган М., Ейзенхардт К., Когут В., Лоувінс А., Майталь Ш., Ратленд П., Роджерс Д., Сакс Дж., Уілсон Дж., Хоукенс П., Шелбурн В., Шумпетер Й. та ін. розкрити особливості формування внутрішньодержавних та зовнішніх джерел фінансування малого та середнього бізнесу (зокрема, аутсорсингу), виявити грошово-фінансові аспекти економічної безпеки фінансування малого та середнього бізнесу. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розкритті теоретичних засад і практичних аспектів фінансування малого та середнього бізнесу, визначенні його місця в системі глобального підприємництва та висвітленні сутності глобального підприємництва, як однієї з форм прояву економічної глобалізації. обґрунтовано особливе місце малого та середнього бізнесу у єдиному механізмі співіснування з іншими складовими глобального підприємництва та виявлено взаємодоповнюючий характер відносин малого та середнього бізнесу з глобальними фірмами (в основному, через найсучаснішу бізнес-модель - аутсорсинг, а також через можливість отримання нових знань, використання природних ресурсів та залучення більш дешевої робочої сили інших країн, використання технології і досвіду управління підприємствами та ін.);До основних позитивних наслідків такого впливу належать: створення транснаціональних корпорацій, їх альянсів; глобальні масштаби розвитку спільних, малих та середніх підприємств; прогресивний розвиток підприємницьких структур у країнах з перехідною економікою та в країнах, що розвиваються; створення умов для подолання ряду законодавчих обмежень і норм, які існують в межах національних кордонів; лібералізація торговельно-політичного режиму в системі міжнародних економічних відносин; підпорядкування національних виробників здоровій конкуренції з іноземними компаніями шляхом „відкриття” національних економік; забезпечення інтегрування національних підприємств у світову економіку. Основними негативними наслідками впливу глобалізації на розвиток підприємництва в роботі визнано: контрпродуктивне масштабне нарощування виробництва через економічні, торговельні, технологічні, екологічні та інформаційні структури глобального підприємництва, що може призвести до стратегічних загроз; розрив між країнами та їх диференціація, що, в свою чергу, унеможливлює підприємства країн з невисоким рівнем розвитку економіки брати участь у глобальному підприємництві; підсилення нерівномірного розподілу прибуткових результатів, набутих підприємницькою діяльністю між субєктами підприємництва, що врешті призводить до соціальної нерівності; в результаті створення торговельно-економічних блоків країн та збільшення протекціоністських тенденцій на рівні економічних угруповань, створюються перешкоди для непролобійованого підприємництва. При визначенні особливого місця малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва розглянуто фактори, які спонукають національні підприємства до активної участі у глобальному підприємництві, а саме: сприятливі природні умови інших країн для організації підприємств у разі наявності дефіциту національних природних ресурсів; загострення конкуренції на національному ринку; можливість залучення більш дешевих людських ресурсів; можливість використання іноземного капіталу, технологій і досвіду управління підприємствами; виявлення додаткових шляхів підвищення конкурентоспроможності своїх експортних товарів в умовах загострення конкуренції на світових ринках та ін.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?