Фінансування домогосподарств - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 55
Економічна сутність фінансів домогосподарств, фінансове планування. Пенсійне забезпечення та фінансування програм підтримання здоров’я. Вирішення житлової проблеми і фінансування програм здобуття вищої освіти. Надання пільгового державного кредиту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансування домогосподарств фінанси планування вища освітаЗ іншого боку, домогосподарства є основним споживачем фінансових ресурсів: при дефіциті власних коштів для здійснення своїх економічних проектів, вони вступають у фінансові відносини з посередниками фінансової системи (банками, кредитними спілками тощо). Під домогосподарством в економічній науці розуміють субєкт економічної діяльності, економічну одиницю, яка складається з однієї чи кількох осіб, обєднаних потребою здійснення спільної господарської діяльності з метою задоволення власних споживчих потреб, а також постачання трудових, матеріальних, фінансових та інших ресурсів на відповідні ринки. В Україні, наприклад, лише близько 1 % домогосподарств формують особи, не повязані родинними звязками, тому можна сказати, що в сучасних економічних умовах поняття "домогосподарство" та "сімя" є практично тотожними. Фінанси домогосподарств - це регульовані у визначеному правовому полі за допомогою спеціальних методів, прийомів та інструментарію потоки коштів через мікрорівневу систему грошових фондів, які забезпечують функціонування і розвиток людей як фізичних осіб, їх економічну діяльність з метою придбання житла, підтримання здоровя, здобуття освіти, отримання пенсії, забезпечення інших аспектів людської діяльності Домогосподарства, які мають надлишкові кошти, можуть виступати на фінансовому ринку як покупці фінансових активів, домогосподарства, що мають дефіцит коштів для здійснення своїх проектів, виступають як позичальники фінансових ресурсів.Життєдіяльність членів будь-якого домогосподарства постійно супроводжується прийняттям важливих фінансових рішень. Отримуючи доходи від своєї діяльності, індивідуальні учасники повинні здійснювати їх правильний розподіл на відповідні статті витрат. Теперішня вартість означає початкову суму коштів на певному рахунку, а майбутня, яку завжди відносять до визначеного моменту у майбутньому, - початкова сума плюс збільшення початкової суми внаслідок нарахування на неї відсотків протягом періоду від моменту відкриття рахунка до обумовленого моменту у майбутньому. Зазначене нарахування може відбуватися двома способами, про що зазвичай зазначається у договорі між особою, що надає кошти, і фінансовою установою, в якій розміщуються кошти: 1) щоразу після закінчення періоду відсотки нараховуються лише на початкову суму вкладу (прості відсотки) та 2) щоразу після закінчення періоду відсотки нараховуються на сумарний обсяг коштів, які утворились від початкової суми та вже нарахованих на неї відсотків у попередні періоди (складні відсотки). За таких умов формула обчислення майбутньої вартості грошей матиме дещо інший вигляд: Відповідно, розрахунок теперішньої вартості грошової суми, якщо відома її майбутня вартість, здійснюється за формулою: Досить часто в депозитних, кредитних, інвестиційних і т.д. проектах майбутні грошові виплати залишаються незмінними з року в рік.Фінансування відповідних програм здійснюється за рахунок перерахування частини доходів членів домогосподарств на рахунки Пенсійного фонду. При досягненні пенсійного віку (в Україні 55 років для жінок і 60 років для чоловіків) індивідуальним субєктам призначаються відповідні щомісячні виплати, які використовуються ними для оплати своїх поточних потреб. В Україні на сьогодні функціонує лише солідарна система, а впровадження двох інших передбачається в результаті проведення пенсійної реформи. Функціонування системи пенсійного забезпечення виключно на солідарній основі має ряд недоліків, основними з яких є: низький рівень виплат, значна диференціація пенсій для різних категорій громадян, залежність від демографічних ризиків, високий рівень пенсійного навантаження тощо. Даний вид пенсійного забезпечення надає особам ряд переваг, основними з яких є: збільшення виплат фондом за рахунок отримання додаткових інвестиційних доходів; підвищення зацікавленості учасників системи до пенсійних програм, наявність можливостей успадкування нагромаджених коштів, а також ефективніше управління пенсійними ресурсами.В першу чергу це повязано із тим, що домогосподарства постачають на ринок ресурсів робочу силу і отримують за це кошти у вигляді заробітної плати, інших платежів від користувачів цією робочою силою. Медичний персонал із-за відсутності відповідного медикаментозного забезпечення в закладах охорони здоровя, не має можливості надавати адекватну лікарську допомогу пацієнтам, що відповідала б вимогам сучасної медичної науки і практики.

План
ЗМІСТ

1. Економічна сутність фінансів домогосподарств

2. Фінансове планування домогосподарств

3. Пенсійне забезпечення

4. Фінансування програм підтримання здоровя

5. Вирішення житлової проблеми

6. Фінансування програм здобуття вищої освіти

Список використаної літератури

1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?