Фінансово-правове регулювання ринку цінних паперів в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 113
Фінансово-правові основи регулювання ринку цінних паперів. Основні напрями фінансової діяльності держави у сфері ринку цінних паперів. Здійснення фінансового контролю та удосконалення фінансово-правового регулювання ринку цінних паперів в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІРобота виконана в Класичному приватному університеті. Науковий керівник доктор юридичних наук, доцент МОНАЄНКО Антон Олексійович, Класичний приватний університет, проректор з наукової роботи. Захист відбудеться «25» жовтня 2011 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.127.09 Класичного приватного університету за адресою: 69002, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Класичного приватного університету за адресою: 69002, м.Він є водночас сферою високих ризиків великих фінансових втрат для його учасників, причинами яких, зокрема, можуть бути недостатньо чітке нормативно-правове регулювання відносин, що виникають з приводу цінних паперів, відсутність санкцій за виявлені порушення правил належної поведінки на ринку цінних паперів, незрозумілість деяких правових положень, а іноді і їх суперечливість, що спричинюють значні труднощі в правозастосовній практиці, нескоординованість дій регулювальних і контрольних органів державної влади на ринку цінних паперів тощо. Тому стабільний розвиток ринку цінних паперів багато в чому залежить від якості правового регулювання і контролю економічних відносин, що складаються на ринку цінних паперів. До значних проблем, що перешкоджають розвитку ринку цінних паперів в Україні, належить слабкий розвиток нормативно-правової бази, невідпрацьованість питань взаємодії органів державного регулювання та контролю ринку цінних паперів з правоохоронними органами України. Проте до теперішнього сьогодні в науці фінансового права України недостатньо дослідженими залишаються питання, повязані з фінансово-правовим регулюванням ринку цінних паперів і фінансовим контролем на ньому, зокрема, питання про природу сукупності правових норм, що регулюють діяльність на ринку цінних паперів і входять до системи фінансового права; про фінансову суть цінних паперів; про фінансово-правові ознаки відносин, що складаються на ринку цінних паперів; про особливості здійснення фінансового контролю на цьому ринку тощо. За допомогою історико-правового методу (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2) розглянуто нормативно-правову базу щодо повноважень органів державної влади у сфері регулювання ринку цінних паперів; метод конкретно-історичного аналізу використовувався для уточнення основних понять, що зазнали змін у процесі фінансово-правового регулювання ринку цінних паперів (підрозділи 1.2 та 1.3); монографічний метод - для вивчення зарубіжного досвіду фінансово-правового регулювання ринку цінних паперів (підрозділ 2.1); для теоретичного узагальнення та розробки пропозицій щодо вдосконалення фінансово-правового регулювання ринку цінних паперів використовувались формально-логічний та прогностичний методи (підрозділи 2.2, 2.3, 2.4); абстрактно-логічний метод - для теоретичного узагальнення й формулювання висновків.Новий фінансово-правовий інститут цінних паперів визначено як сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, які складаються на ринку цінних паперів (державному, муніципальному і корпоративному його секторах) з приводу утворення, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів за допомогою фінансового інструменту - цінного папера. Зясовано, що фінансово-правові норми регулюють відносини, повязані із випуском цінних паперів, визначенням умов випуску, вартості, строку дії, доходності, порядком погашення, а відносини щодо купівлі-продажу цінних паперів регулюються цивільно-правовими нормами, оскільки купівля-продаж цінних паперів відбувається добровільно, за власним бажанням фізичних та юридичних осіб. У ході визначення фінансових функцій цінних паперів виходили з того, що, по-перше, функція цінного папера відображає його сутність і призначення як фінансового інструменту, по-друге, ілюструє вплив цінного папера за певними напрямами фінансових відносин, по-третє, фінансова функція цінного папера завжди опосередкована нормативно-правовим актом. Виходячи з правового аналізу функцій цінних паперів, визначено ознаки, що характеризують їх як фінансові інструменти: по-перше, цінний папір - це засіб залучення і розподілу фінансових ресурсів (у грошовому або іншому майновому еквіваленті); по-друге, цінний папір - це джерело доходу, який може бути регулярним (у вигляді щорічних виплат дивідендів за акціями або відсоткових доходів за облігаціями) або разовим (у випадку продажу цінного папера за вищою ціною або отримання частини майна ліквідованого акціонерного товариства), вираженим в грошовому або іншому майновому еквіваленті; по-третє, цінний папір - це інструмент регулювання і контролю як централізованих, так і децентралізованих фондів грошових коштів; по-четверте, цінний папір може виступати як платіжно-розрахунковий інструмент (векселі, чеки), тим самим, замінюючи гроші.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?