Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (за законодавством України та країн ЄС і США) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 202
Причинний взаємозв’язок між правовою формою та фінансовою суттю інвестиційної діяльності іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні. Фіскальний механізм безпосереднього впливу тієї чи іншої податкової моделі на активність іноземних капіталів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спеціальність: 12.00.07 - Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право, банківське право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукДисертацію виконано на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Кучерявенко Микола Петрович, завідувач кафедрою Харківської національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. кандидат юридичних наук, Ісаєва Наталія Карлівна, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Захист відбудеться “_9_ “_квітня_ 1999_ р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук при Київському університеті імені Тараса Шевченка (252017, м.На думку автора перш за все потрібно законодавчо визначитись, які самі інвестиції і технології потрібні для національної економіки України: капітальна сфера, сучасні енергозберігаючі технології та обладнання чи офісне обладнання, автомобілі "second hand", які завозяться зараз в Україну як іноземні інвестиції. Головною помилкою законодавця при такому підході було застосування інституту податкових пільг для іноземних інвесторів без урахування якісної сторони їх діяльності і обмеження характеристики діяльності останніх тільки кількісним критерієм-розміром кваліфікаційної інвестиції (п.3 ст.32 Закону Про іноземні інвестиції"). Таким чином еволюція законодавчого процесу регулювання діяльності іноземних інвесторів поставило питання відсутності теоретичної концепції поняття іноземної інвестиції, кола субєктів інвестиційної діяльності та організаційно-правових форм здійснення останньої в Україні як і адміністративно-правових та фіскальних важелів стимулювання залучення іноземного капіталу у приоритетні сфери національної економіки. Предметом дисертаційного дослідження є урегулюванні нормами національного законодавства фінансово-правові відносини, що виникають між органами виконавчої влади і іноземними інвесторами в процесі адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності останніх в Україні та вироблення концептуальних підходів для розробки законодавчої моделі (форми) залучення іноземних інвестицій, яка б забезпечила фінансові потреби структурної перебудови національної економіки. Обєктом дисертаційного дослідження є законодавчі норми, які складають правовий режим іноземного інвестування в Україні і визначають склад учасників (субєктів) інвестиційної діяльності, їх права та обовязки, правові засади іноземних капіталовкладень в національну економіку України, що регулюють цивільно-правові відносини між іноземними субєктами інвестиційної діяльності та субєктами державного управління.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?