Фінансово-правове регулювання грошово-кредитних відносин - Автореферат

бесплатно 0
4.5 107
Пропозиції щодо вдосконалення фінансового та банківського законодавства. Система наукових поглядів та розробок стосовно оптимізації грошово-кредитних відносин на нинішньому етапі ринкових перетворень. Правовий режим безготівкового грошового обігу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ Спеціальність 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне правоНауковий керівник - доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, Воронова Лідія Костянтинівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри конституційного та адміністративного права Національної академії державної податкової служби України, Савченко Леся Анатоліївна, декан юридичного факультету, завідуюча кафедрою фінансового права кандидат юридичних наук, Заверуха Ірина Богданівна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка Захист відбудеться 05.03.2004 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.27.855.02 у Національній академії державної податкової служби України (08201.,м.Ірпінь, вул..К.Маркса, 31)Визнаючи пряму і безпосередню залежність грошово-кредитних відносин від законодавчо-правових регуляторів приходиться констатувати парадоксальний в своїй основі факт: діалектика взаємозв?язку, взаємовпливу і взаємообумовленості ядра фінансової системи правовими регуляторами (а тема наукового дослідження концентровано виражає саме цю проблему) по сьогодні залишається поза увагою правознавців. Під час роботи над дисертацією автор опрацював монблан із декількох сотень монографій, статей, підручників вітчизняних і зарубіжних авторів, проглянув алфавітний й системний показчики авторефератів дисертаційних досліджень у різні періоди їх написання і вимушений з жалем констатувати очевидний факт: найбільшої уваги ця проблематика отримала в радянський період і за межами України; у період же незалежності (в тому числі і науки) проблема фінансово-правового регулювання грошово-кредитних відносин залишилися поза увагою вітчизняних теоретиків і дослідників. Практично впритул до найбільш актуальних і не розроблених проблем фінансово-правового регулювання грошово-кредитних відносин наблизилися науковці, предметом аналізу яких є банківська справа і банківське законодавство, бюджетне і податкове законодавство, фінансовий контроль (Бельський К.С., А.А.Вишневський, Гуторова Н.О., Заверуха І.Б., Карманов Є.В., Качан О.О., Котовенко І.І., Кротюк В.Л., Костюченко О.А., Карасьова Н.В., Кубко Є.П., Кучерявенко М.П., Міщенко В.І., Мороз А.М., В.Ф.Опришко, Пацурківський П.С., Орлюк О.П., Пасічник В.В., Савченко Л.А., Селіванов А.О, Худяков А.І. Недостатня науково-практична розробка правової природи грошово-кредитних відносин в сучасний період, важливість посилення їх законодавчо-правового регулювання, а також зростаючий попит на наукові обгрунтовання чітких узагальнень, висновків та рекомендацій по удосконаленню фінансово-правових аспектів функціонування грошово-кредитних відносин саме на українських теренах, визначають актуальність даної роботи і обумовили вибір теми дисертаційного дослідження. Відповідно до мети дослідження автор поставив перед собою такі завдання: 1) з?ясувати сутність, принципи, критерії, правила та особливості механізму фінансово-правового регулювання; 2) виявити характерні особливості грошово-кредитних відносин як об?єкту регулюючого впливу фінансового права; 3) здійснити системне дослідження правових колізій у законодавчому забезпеченні грошово-кредитних відносин; 4) проаналізувати фінансово-правові інструменти та засоби виконання грошово-кредитних зобов?язань, а також правовий режим та інструментарій безготівкового грошового обігу.“Грошово-кредитні відносини у фінансово-правовій системі: критерії, принципи, правила регулювання” присвячено розгляду концептуальних й теоретичних питань фінансово-правового регулювання грошово-кредитних відносин в умовах ринкових трансформаційних процесів. У науковій літературі обґрунтовуються десятки і сотні дефініцій грошей, кредиту, кредитної діяльності, кредитних відносин, грошової системи, кредитної системи, а звідси й інструментів, форм та механізмів, що їх врегульовують. Грошово-кредитна сфера у правовому вимірі - це означена сукупність принципів, критеріїв, правил та організаційних форм, які базуючись на чинному законодавстві, забезпечують необхідні умови для реалізації і розвитку грошово-кредитних відносин. Точка зору, відповідно до якої предмет фінансового права обмежується “сукупністю норм, що врегульовують відносини по накопиченню і розподілу державних фінансів”, є сьогодні інерційно застарілою, оскільки на сучасному етапі розвитку грошово-кредитної сфери сформувався потужний блок ринкової компоненти - приватних, комерційних фінансових відносин, що органічно вплітаються в систему фінансово-правового регулювання.

План
Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?