Фінансово-правове регулювання банківських відносин в Європейському Союзі та країнах Східної Європи: порівняльний аналіз - Автореферат

бесплатно 0
4.5 224
Аналіз основних засад, принципів, особливостей організації та функціонування банківської системи в країнах Європейського Союзу та Східної Європи. Аналіз фінансово-правового регулювання банківських відносин, нагляду за діяльністю кредитних інститутів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВІДНОСИН В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗНауковий консультант: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Воронова Лідія Костянтинівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фінансового права. доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Кучерявенко Микола Петрович, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри фінансового права; Захист відбудеться 26 травня 2011 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.04 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Ці та інші процеси слугували базисом для створення європейського міждержавного обєднання - Європейського Союзу, метою якого є сприяння економічному й соціальному поступові, високому рівневі зайнятості, досягненні збалансованого стабільного розвитку, зміцненні захисту прав та інтересів особи, збереженні і розвитку Союзу як простору свободи, безпеки та справедливості. Саме тому для проведення горизонтального порівняльного аналізу фінансово-правового регулювання банківських відносин дисертант обрав широкий спектр досліджуваних субєктів - Європейський Союз, держави-члени ЄС та країни Східної Європи (Україна та Російська Федерація). Досліджувана проблематика набуває особливої актуальності для України, для інших європейських країн, а також Європейського Союзу, у звязку з необхідністю швидкого та ефективного подолання наслідків світової економічної і фінансової кризи, - формулювання нових уніфікованих підходів і структурних змін та їх закріплення в нормативно-правових актах. Ці дослідження присвячені проблемам предмету і методам правового регулювання, теорії правовідносин, що становить фундаментальну основу будь-якого дослідження у сфері права. Аналіз фінансово-правового інституту банківського права, формулювання особливостей створення та діяльності субєктів верхнього рівня банківських систем, аналіз взаємовідносин центрального банку з урядом, та особливості здійснення функцій центральними банками проводили Б.Перший розділ «Теоретико-методологічні засади правового регулювання банківських відносин в ЄС та країнах Східної Європи» складається з двох підрозділів і присвячений дослідженню теоретичних та методологічних засад фінансово-правового регулювання банківських відносин в Європейському Союзі та країнах Східної Європи (Україна та Російська Федерація), а також аналізу правових засад адаптації українського фінансового та банківського законодавства до норм та стандартів ЄС. У підрозділі 1.1 «Теоретико-методологічні аспекти фінансово-правового регулювання банківських відносин в ЄС та країнах Європи» здійснено аналіз правового регулювання банківських відносин, встановлено їх належність до предмету фінансового права, визначено особливості формування банківського законодавства в Європейському Союзі та країнах Східної Європи тощо. Фінансово-правовий статус Європейського центрального банку та інших субєктів верхнього рівня банківської системи ЄС» містить три підрозділи і присвячений аналізу історико-правових аспектів створення економічного та валютного союзу на території Європейського Союзу, фінансово-правового статусу Європейської системи центральних банків, Європейського центрального банку та інших субєктів верхнього рівня банківської системи ЄС. У підрозділі 2.3 «Правовий статус деяких субєктів верхнього рівня банківської системи ЄС» автор здійснив аналіз засад правового статусу субєктів верхнього рівня банківської системи ЄС, які забезпечують разом з ЄЦБ належне стабільне функціонування банківської системи Європейського Союзу, а саме: координацію роботи органів ЄС у сфері функціонування фінансового та банківського ринку, нагляду за діяльністю кредитних та фінансових інститутів в ЄС, підтримки державних програм тощо. Крім того, сформулював сучасні проблеми ефективного та стабільного функціонування банківських систем країн Європи: наявність у банківській системі збиткових банків, недовіра клієнтів до банків, відсутність окремого державного органу нагляду за банками, низький рівень капіталізації банків, відсутність диверсифікації банківської структури, загальноекономічні проблеми тощо.Банківське право ЄС - це сукупність міжнародних, наднаціональних та національних правових норм, які регулюють відносини у сфері організації й функціонування банківської системи Європейського Союзу та Європейської системи центральних банків, створення і діяльність Європейського центрального банку та інших субєктів верхнього рівня, а також створення, ліцензування, діяльності, реорганізації та ліквідації кредитних і фінансових інститутів (субєктів нижнього рівня банківської системи).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?