Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень - Автореферат

бесплатно 0
4.5 136
Правова характеристика фінансово-правової відповідальності, її місце в системі юридичної відповідальності. Характеристика головні принципів, функцій. Основні підстави застосування відповідальності у податковій сфері. Дефініція податкового правопорушення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень спеціальність 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне правоЗахист відбудеться “1” червня 2005 року о “12” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.02 Національної академії державної податкової служби за адресою: 08201, Київська область, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державної податкової служби за адресою: 08201, Київська область, м. Дисертаційне дослідження присвячено правовій характеристиці інституту фінансово-правової відповідальності в податковій сфері. У роботі формулюється дефініція фінансово-правової відповідальності, визначається її правова природа, підстави, цілі, функції та принципи. Диссертация на получение научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право.Проте деякі вчені розглядають фінансово-правову відповідальність як різновид адміністративної, інші - як похідну цивільно-правової відповідальності, треті - вказують на її комплексний характер, що полягає у поєднанні елементів адміністративної та кримінальної відповідальності. Доктринальна та законодавча невизначеність поняття, ознак, цілей, функцій та принципів фінансово-правової відповідальності призводить, з одного боку, до дублювання системи податкових правопорушень та санкцій за їх вчинення в податковому та адміністративному деліктному праві, а з іншого, зашкоджує усуненню прогалин у правовому регулюванні охоронних правовідносин у податковій сфері. Однак, цілісне наукове опрацювання інституту фінансово-правової відповідальності за вчинення податкових правопорушень здійснюється вперше. Разом з тим, поза увагою науковців залишилися питання визначення принципів фінансово-правової відповідальності, поняття податкового правопорушення, елементів його складу, встановлення співвідношення фінансово-правової відповідальності за податкові правопорушення з іншими видами юридичної відповідальності у цій сфері, дослідження сутності та видів фінансових санкцій, аналіз їх ефективності тощо. Методологічною основою дисертаційної роботи стали сучасні методи наукового пізнання: використовувався системний підхід, що дозволив встановити місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності (підрозділ 1.1), визначити різновиди податкових правопорушень, виявити проблемні питання їх правового регулювання та виробити пропозиції щодо їх розвязання (підрозділ 2.2); логіко-семантичний метод, що дозволив сформулювати авторське поняття “фінансово-правової відповідальності”, “податкового правопорушення”, “фінансово-правової санкції” та уточнити вже існуючі дефініції, встановити співвідношення між цими правовими категоріями (підрозділи 1.1, 2.1, 3.1), розробити юридичні конструкції нових податкових правопорушень, виявити недоліки чинних складів (підрозділ 2.2); компаративний метод, який використовувався при узагальненні зарубіжного досвіду правового регулювання відповідальності за вчинення податкових правопорушень та його порівнянні з практикою застосування вітчизняного податкового законодавства, формулюванні висновків щодо застосування зарубіжного досвіду в законодавстві України (підрозділи 1.3, 2.1); діалектичний метод пізнання використовувався для виявлення обєктивних передумов законодавчого закріплення фінансово-правової відповідальності (підрозділ 1.2); аналіз і синтез використовувались автором при дослідженні підстав та умов застосування фінансово-правової відповідальності, виявленні її специфічних ознак (підрозділ 1.1, 2.1, 2.2, 3.2); крім цього в дослідженні використовувались такі методи емпіричного дослідження, як опитування (у вигляді анкетування) і статистичний (у формі офіційних статистичних даних ДПА України та даних судової практики).Відповідно до традиційних поглядів на будову системи права, в структурі юридичної відповідальності виділяються чотири рівні: перший - юридична відповідальність у системі права; другий - відповідальність у галузі права; третій - відповідальність у межах правового інституту; четвертий - відповідальність на рівні норми права. До видових ознак фінансово-правової відповідальності належать: публічно-майновий характер; склад юрисдикційних органів, субєктний склад порушників податкового законодавства, підстава її застосування, юрисдикційна процедура, фінансово-правові санкції. Публічний характер знаходить своє вираження в тому, що податкове правопорушення (яке є підставою фінансово-правової відповідальності) завдає шкоди публічним фінансовим інтересам, охорона яких належить до функцій держави. Підставою для застосування фінансово-правової відповідальності є: діяння, яке містить склад податкового правопорушення (фактична), норми податкового законодавства (нормативна), рішення податкового органу про застосування фінансових санкцій (процесуальна).

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?