Фінансово-правові засади регулювання грошового обігу в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 117
Характеристика грошової маси та монетарної бази. Дослідження особливостей готівкового та безготівково обігу. Розробка основних напрямів вдосконалення і вирішення сучасних проблем фінансового обігу в Україні. Вивчення питання грошово-кредитної політики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІВідповідно до закону «Про Національний банк України» грошово-кредитна політика виступає як система заходів із регулювання грошового обігу та кредиту, які спрямовані на економічне зростання, стримування інфляції, забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення, регулювання платіжного балансу з метою збалансування і задоволення суспільного попиту на гроші [6]. Оскільки Конституція України покладає на Національний банк України обовязок забезпечувати стабільний грошовий обіг, цілком логічно вважати Національний банк України відповідним субєктом грошово-кредитної політики з владними повноваженнями. У сфері грошово-кредитної політики дослідники вирізняють такі елементи: 1) відносини з регламентації грошово-кредитної політики як правової категорії; 2) відносини з визначення деяких параметрів грошово-кредитної політики; 3) організаційно-правові основи формування, прийняття Основних засад грошово-кредитної політики, її реалізації та контролю за її здійсненням; 4) коло субєктів, уповноважених здійснювати грошово-кредитну політику, визначення їхніх завдань, функцій і компетенції; 5) основні засоби і методи грошово-кредитної політики; 6) відносини з комерційними банками з приводу реалізації грошово-кредитної політики; 7) кожен із засобів чи методів (інструментів) грошово-кредитної політики; 8) заходи відповідальності за невиконання встановлених вимог; 9) інші відносини, повязані зі здійсненням грошово-кредитної політики. Враховуючи вище зазначені елементи відносин з приводу обігу грошової маси, можна виділити такі групи правовідносин: 1) за змістом правового регулювання можна виділити відносини між вищими законодавчими та виконавчими органами державної влади і Національного банку України з приводу закріплення основ проведення грошово-кредитної політики, а також відносини в ході реалізації грошово-кредитної політики; 3) за характером предмету правового регулювання можна виділити відносини, які виникли і існують виключно як компонент грошово-кредитної політики, та відносини, які випливають з діяльності центробанку, а не внаслідок грошово-кредитної політики, але у яких вона активно здійснюється центральним банком [5, с.Для вдосконалення і вирішення сучасних проблем грошового обігу в Україні необхідно скористатися досвідом зарубіжних країн. По-перше, визначальний вплив в грошовому обігу має займати Центральний банк країни, оскільки монополізація емісії за центральними банками призведе до того, що держава може активно впливати на якісні та кількісні характеристики грошового обігу. По-друге, безготівковий обіг має переважати готівковий і хоча Україна зробила вагомий крок для впровадження безготівкового обігу..

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?