Фінансово-правові засади регулювання еколого-аграрних відносин в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 136
Удосконалення механізмів податкової і бюджетної підтримки сільськогосподарських виробників. Забезпечення державного фінансування заходів охорони довкілля. Регулювання раціонального використання природних ресурсів аграріями в процесі виробничої діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансово-правові засади регулювання еколого-аграрних відносин в УкраїніПротягом тривалого періоду існування людства в царині природи закріпилась економічна форма їх взаємодії, яка полягає у створенні працею людини матеріальних благ (продуктів харчування рослинного і тваринного походження, сировини, матеріалів тощо) для задоволення своїх матеріальних і духовних потреб, використовуючи корисні властивості природи (родючість ґрунтів, комплекс наявних благ і властивостей лісів, рослинного та тваринного світу тощо). У сучасних умовах інтерес для науковців у галузі фінансового права викликають фінансово-правові аспекти взаємодії суспільства і природи, яка проявляється в охороні державою навколишнього природного середовища, зокрема, у частині бюджетного фінансування заходів охорони довкілля в умовах впливу на нього виробничої діяльності субєктів сільського господарства. Виходячи з цього, представники фінансово-правової науки здійснюють вивчення і систематизацією наукових поглядів, правових ідей, концепцій, динаміки розвитку нормативно-правової бази бюджетного законодавства, що регулює фінансово-правові відносини держави і сільськогосподарських виробників у процесі захисту, охорони та відтворення обєктів і територій навколишнього природного середовища. Метою статті є обґрунтування пропозицій щодо подальшого дослідження фінансово-правового механізму вище визначеного виду суспільно-правових відносин у межах науки фінансового права на підставі аналізу правового регулювання окремих нормативно-правових актів, що містять норми бюджетної підтримки сільськогосподарських виробників шляхом виділення коштів на здійснення заходів охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, Виклад основного матеріалу Правове регулювання фінансових правовідносин держави і субєктів сільськогосподарського виробництва має певну специфіку, оскільки в українському бюджетному та податковому праві, відповідно до норм Бюджетного кодексу України [9], Податкового кодексу України [10] та інших законодавчих та підзаконних нормативних актів, діють засади фінансової підтримки аграрної галузі.На сучасному етапі потребують подальшого наукового дослідження в межах науки фінансового права та подальшого нормативно-правового урегулювання оновлені механізми бюджетної підтримки еколого-аграрних відносин раціонального використання земельних, водних, надрових, лісових на інших ресурсів з метою забезпечення ефективної державної аграрної політики, розвитку економіки країни, збереження державного суверенітету.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?