Фінансово-правові засади державного регулювання аграрного підприємництва - Статья

бесплатно 0
4.5 138
Положення Господарського кодексу України щодо фінансово-економічного регулювання аграрного підприємництва. Ознаки, які притаманні функції державного регулювання. Опосередковане та безпосереднє регулювання фінансово-правових відносин в аграрній сфері.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський національний торговельно-економічний університетЗдійснено теоретичний аналіз фінансово-правових засад державного регулювання аграрного підприємництва в Україні на сучасному етапі та на підставі аналізу положень Господарського кодексу України визначено напрями комплексного законодавчого фінансово-економічного регулювання аграрного підприємництва у системі фінансової політики держави. Осуществлен теоретический анализ финансово-правовых основ государственного регулирования аграрного предпринимательства в Украине на современном этапе и на основании анализа положений Хозяйственного кодекса Украины определены направления комплексного законодательного финансово-экономического регулирования аграрного предпринимательства в системе финансовой политики государства. The theoretical analysis of the financial and legal principles of state regulation of agrarian entrepreneurship in Ukraine is carried out at the present stage and, based on the analysis of the provisions of the Commercial Code of Ukraine, the directions of the complex legislative financial and economic regulation of agrarian entrepreneurship in the system of financial policy of the state are determined. Таке регулювання включає нормативно-правові акти та формальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами у рамках делегованих повноважень [1, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?