Фінансово-правові засади діяльності Національного Банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України - Статья

бесплатно 0
4.5 221
Визначення проблеми стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України. Аналіз пропозицій різних вчених щодо нормотворчої діяльності НБУ в період економічної нестабільності. Огляд нормативно-правових актів НБУ для стабілізації валютного ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансово-правові засади діяльності Національного Банку України у сфері стабілізації грошовокредитного ринку УкраїниСучасний етап розвитку економіки України висуває нові вимоги до Національного банку України, які полягають у необхідності захисту стабільності національної грошової одиниці не лише від обєктивних економічних коливань, але і від впливу зовнішніх агресорів і внутрішніх політичних протистоянь. Основні засади грошовокредитної політики на 2014 рік визначають завдання грошовокредитної політики та показники діяльності Національного банку України (далі Національний банк) у середньостроковій перспективі для забезпечення стабільності грошової одиниці України та досягнення цілей, визначених Законом України “Про Національний банк України», і враховують тенденції та прогноз розвитку економіки, бюджетної сфери та грошовокредитного ринку. Так 29 серпня 2014 року було прийнято постанову Правління НБУ № 540 «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошовокредитного та валютного ринків України», якою запроваджено наступні заходи щодо діяльності банків та фінансових установ: дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів, не раніше строку, передбаченого договорами; уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою. Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі документів, що підтверджують джерела походження коштів; банки зобовязані обмежити видачу готівкових коштів у національній валюті через каси та банкомати в межах до 150 000 гривень на добу на одного клієнта; уповноважені банки мають право достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті за всіма типами договорів, та достроково погашати ощадні (депозитні) сертифікати, номіновані в іноземній валюті, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції; уповноважені банки зобовязані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України; видача готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами, що емітовані як резидентами, так і нерезидентами, здійснюється виключно в гривнях; іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, виплачується одержувачу виключно в гривнях. А також встановлює вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?