Фінансово-правові засади адміністрування податку на додану вартість з постачання товарів і послуг на митній території Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 234
Суб’єкти адміністрування ПДВ з постачання товарів і послуг на митній території України, їх завдання та функції. Організаційно-правові засади реєстрації та обліку платників ПДВ та шляхи їх вдосконалення. Природа та сутність бюджетного відшкодування ПДВ.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Фінансово-правові засади адміністрування податку на додану вартість з постачання товарів і послуг на митній території Україні Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Кравцова Тетяна Миколаївна, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, професор кафедри юридичних дисциплін.Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретичних засад, правового регулювання та практичної діяльності контролюючих органів з адміністрування ПДВ з постачання товарів і послуг на митній території України визначити його сутність та значення, подати пропозиції та рекомендації щодо удосконалення його фінансово-правових засад. Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі основні задачі: розкрити зміст та уточнити поняття фінансово-правових категорій - «адміністрування податків», «адміністрування ПДВ», «адміністрування ПДВ з постачання товарів і послуг на митній території України»; За допомогою логічного методу сформульовано такі базові поняття, як «адміністрування податків», «адміністрування ПДВ з постачання товарів і послуг на митній території України»тощо (підрозділи 1.2, 3.1, 3.4), а історико-правового-проаналізовано становлення поняття «адміністрування податків», «адміністрування ПДВ» (підрозділи 1.2, 2.1). удосконалено: визначення поняття «адміністрування ПДВ з постачання товарів та послуг на митній території України» як фінансової діяльності, яка регулюється фінансово-правовими нормами щодо проведення державної податкової політики на митній території України та являє собою систему дій із забезпечення добровільної сплати ПДВ платниками податку, які є постачальниками товарів та послуг на митній території України, та організації примусового стягнення ПДВ, спрямованих на наповнення Державного бюджету за рахунок надходжень від ПДВ; систему правових методів адміністрування ПДВ як сукупність певних способів та засобів впливу контролюючих органів на платників ПДВ, що складається з переконання, обслуговування і примусу; основним методом діяльності контролюючих органів у сфері адміністрування ПДВ визначено обслуговування платників ПДВ, суть якого полягає у забезпеченні добровільної сплати ПДВ шляхом створення сприятливих умов для виконання платниками своїх зобовязань, передбачених податковим законодавством, за допомогою надання контролюючими органами кваліфікованої допомоги платникам у сфері адміністрування ПДВ;Розділ І «Теоретико-правові засади адміністрування ПДВ з постачання товарів і послуг на митній території України» складається з трьох підрозділів. У підрозділі 1.1 «Поняття «адміністрування ПДВ» та його співвідношення із суміжними категоріями»у результаті аналізу податкового законодавства щодо оподаткування постачання товарів та послуг на митній території України та діяльності контролюючих органів у сфері адміністрування ПДВ, зроблено висновок, що адміністрування ПДВ з постачання товарів та послуг на митній території України є фінансовою діяльністю, яка регулюється фінансово-правовими нормами щодо проведення державної податкової політики на митній території України та являє собою систему дій із забезпечення добровільної сплати ПДВ платниками податку, які є постачальниками товарів та послуг на митній території України, та організації примусового стягнення ПДВ, спрямованих на наповнення Державного бюджету за рахунок надходжень від ПДВ. У підрозділі 1.3 «Завдання та функції субєктів адміністрування ПДВ з постачання товарів і послуг на митній території України» визначено такі завдання субєктів адміністрування ПДВ з постачання товарів та послуг на митній території України: 1) забезпечення повноти мобілізації доходів до Державного бюджету за рахунок надходжень з ПДВ; 2) прогнозування та планування обсягів податкових надходжень з ПДВ до Державного бюджету на підставі прогнозних розрахунків зростання дохідності субєктів господарювання; 3) підвищення рівня правової свідомості громадськості щодо сплати ПДВ за допомогою проведення контролюючими органами розяснювальної, просвітницької, методологічної, інформаційної роботи; 4) забезпечення законності реєстрації та обліку платників ПДВ; 5) забезпечення законності щодо нарахування, сплати та відшкодування ПДВ; 6) нормативне, методологічне та інструктивне забезпечення процесу адміністрування ПДВ. До основних функцій віднесено: сервісну - суть якої полягає у взаємодії контролюючих органів та платників ПДВ з постачання товарів та послуг на митній території України з метою добровільного наповнення платниками ПДВ Державного бюджету за доходами, та контрольну - відповідно до якої контролюючим органом здійснюється певний вплив на платників ПДВ з метою перевірки правильності виконання ними норм чинного податкового законодавства. У підрозділі 2.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?