Фінансово-правові відносини - Презентация

бесплатно 0
4.5 52
Поняття та ознаки фінансових правовідносин, особливі риси їх регулювання та структура. Основні юридичні характеристики учасників правових відносин, їх відповідальність і обов"язки. Класифікація фінансових правовідносин та сутність юридичних фактів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
виникають відповідно нормам права, які вказують на умови їх виникнення і визначають учасників ; - носять вольовий характер; - характерний звязок сторін у формі юридичних прав і обовязків . Ознаки фінансових правовідносин як різновиду правовідносин :-виникають в процесі фінансової діяльності держави ; - одним із субєктів повинен бути відповідний уповноважений державний орган; - виникають з приводу грошей. Особливі риси фінансових правовідносин , обумовлені специфікою предмету і методу фінансово-правового регулювання :Структура фінансових правовідносин :Субєкти фінансових правовідносин - це особи, які беруть участь у конкретних правовідносинах і є носіями фінансових обовязків і прав. Субєктивний обовязок - це передбачена нормами права міра належної поведінки .У процесі регулювання суспільних відносин можуть скластися два типи звязку між субєктивними юридичними правами та обовязками : правовідносини "пасивного типу" - певним учасникам надаються права на позитивні дії , а на всіх інших покладаються пасивні обовязки утримуватися від певних дій ; правовідносини "активного типу" - на певних учасників покладаються активні юридичні обовязки - здійснення позитивних дій , а зміст субєктивного права полягає в можливості вимагати цієї поведінки від зобовязаної особи.Класифікація фінансових правовідносин : З а матеріальним змістом : - бюджетні ; - податкові ; - в галузі страхування ; - в галузі кредиту; - з приводу регулювання грошового обігу ; - в галузі розрахунків ; - з приводу валютного законодавства .Класифікація фінансових правовідносин : В залежності від характеру фінансово-правових норм, що лежать в основі фінансових правовідносин : - матеріальні - виникають на основі матеріальних норм фінансового права і виражають правовий статус субєктів , що беруть участь у фінансовій діяльності ; - процесуальні - в них виражається юридична форма, в якій відбувається отримання державою у своє розпорядження фінансових ресурсів , їх розподіл і використання .Дії (правомірні або неправомірні ) - вольова поведінка (правопорушення , угоди); Події - це явища , що не залежать від волі людей, але тягнуть за собою виникнення , зміну або припинення фінансових правовідносин .

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?