Фінансово-правові санкції за чинним законодавством України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 110
Суть фінансово-правових санкцій, їх класифікація та місце в системі юридичної відповідальності. Теоретичні положення, загальні науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення законодавчої бази, яка регулює застосування фінансово-правових санкцій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансово-правові санкції за чинним законодавством УкраїниПеред субєктами різних форм власності постали складні питання, зокрема, якими методами й засобами виконувати свої обовязки перед державою, які можливі наслідки порушення встановленого порядку акумуляції та витрачання грошових фондів держави, інших вимог фінансового законодавства. Проте повнота правового регулювання фінансових відносин, компактність і узгодженість нормативних приписів, захист від посягань на майнові права держави, впорядкування процедур виявлення, припинення і кваліфікації фінансових правопорушень, а також порядку притягнення до фінансово-правової відповідальності не забезпечили кодифікацію фінансового законодавства. У рамках виконаної теми особисто здобувачем було дано визначення бюджетно-правових санкцій, удосконалено поняття фінансово-правових санкцій, фінансово-правової відповідальності, податкових санкцій, розроблено критерії виділення фінансово-правової відповідальності в окремий самостійний вид юридичної відповідальності, а також пропозиції щодо внесення змін до чинного фінансового законодавства України з метою більш ефективного застосування фінансово-правових санкцій. Метою дослідження є розкриття суті фінансово-правових санкцій, їх класифікація та визначення місця в системі фінансово-правової відповідальності, а також розробка нових теоретичних положень і науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює суспільні відносини щодо застосування фінансово-правових санкцій. дістало подальший розвиток: - формування критеріїв виділення фінансово-правової відповідальності в окремий самостійний вид юридичної відповідальності: 1) фінансово-правова відповідальність є засобом охорони фінансового правопорядку; 2) фінансово-правова відповідальність встановлена нормами фінансового права, що є самостійною галуззю права; 3) підставою притягнення до неї є фінансове правопорушення, тобто протиправне, винне діяння (дія або бездіяльність), що порушує встановлений порядок у сфері фінансів, яке не призводить до притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності; 4) фінансово-правова відповідальність полягає в застосуванні до правопорушника спеціальних фінансово-правових санкцій; 5) фінансово-правова відповідальність має переважно майновий характер, який виявляється в державно-примусовому впливі на економічні інтереси порушника фінансового законодавства; 6) заходи фінансово-правової відповідальності застосовуються як до фізичних осіб, так і до організацій, що не виконують або неналежним чином виконують фінансові обовязки перед державою; 7) заходи фінансово-правової відповідальності застосовуються широким колом уповноважених на це органів державної влади та їх посадовими особами; 8) порядок застосування фінансово-правових санкцій до правопорушника врегульований нормами фінансового права; 9) застосування заходів фінансово-правової відповідальності має на меті як відновлення майнових інтересів сторони (держави), так і покарання порушника; запобігання здійсненню ним у майбутньому нових правопорушень;Специфіка фінансово-правової відповідальності виявляється в особливостях фінансового правопорушення та застосування фінансово-правових санкцій за його здійснення. По-друге, фінансово-правова відповідальність встановлена державою у фінансово-правових нормах, які є охоронними і містять у своїй структурі фінансово-правові санкції. За галузевою належністю вони поділяються на санкції фінансово-правових норм та санкції інших галузей права. У галузі фінансового права при визначенні поняття «санкції фінансово-правової норми» слід зауважити, що санкції фінансово-правової норми являють собою: по-перше, негативні правові наслідки загалом для порушника вимог фінансово-правової норми; по-друге, конкретні заходи відповідальності у вигляді фінансового штрафу, пені, повернення бюджетних коштів, зупинення операцій з бюджетними коштами; по-третє, санкції фінансово-правової норми мають завжди майновий характер, але не завжди каральний. Крім того, санкція фінансово-правової норми може містить не тільки штраф та/чи пеню, а й інші заходи, які спрямовані на покарання порушника фінансового законодавства, зокрема, запобігання фінансовому правопорушенню (наприклад, попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства), а також його припинення (наприклад, зупинення операцій з бюджетними коштами; призупинення бюджетних асигнувань).Фінансово-правову відповідальність визначено як добровільне дотримання фізичними та юридичними особами правових вимог, засноване на свідомо належному виконанні ними своїх фінансових обовязків перед державою, а в разі їх невиконання - як обовязок зазнавати передбачених фінансовим законодавством заходів державного примусу, що застосовуються до правопорушника за здійснене фінансове правопорушення й полягають у позбавленнях майнового характеру у вигляді штрафу та/чи пені.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?