Фінансово-правові питання банківської діяльності в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 110
Законність, верховенство і пряма дія Конституції України - принципи публічної банківської діяльності. Нормативно-правові приписи, що скеровують фінансово-кредитні установи діяти виключно у межах реально залучених ресурсів як гарантія роботи банків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сучасні фінансово-правові проблеми банківської діяльності повязані із питаннями наукового й правового підґрунтя банківської діяльності, правового забезпечення та державного регулювання банківської діяльності в Україні, недосконалістю організаційно-правових основ діяльності банків на інвестиційних ринках, проблемами банківського контролю та нагляду.Слушним є твердження про те, що банківська діяльність має публічний характер, що знаходить свій прояв у забезпеченні її змісту через юридичну діяльність - обєктивовану, опосередковану правом, інтелектуально-вольову, управлінську й іншу діяльність компетентних організованих структур. Досліджуючи банківську діяльність як елемент фінансової діяльності держави, учені зазначають, що «фінансова діяльність держави в банківській сфері полягає в тому, щоб, спираючись на закони ринкової економіки, впливати на розвиток кредитно-фінансових інститутів, сприяти отриманню ними прибутків, а завдяки цьому - підтримувати стабільність усієї кредитно-банківської системи та довіру до неї населення». Вважаємо, що безпосередньо стратегія подальшого розвитку банківських послуг і вітчизняної банківської системи має передбачати наступне: шляхи підвищення рівня її фінансової стійкості та уникнення системних банківських криз (особливо тих, що викликані політичними та економічними кризами); підвищення якості реалізації банками функцій, повязаних із акумулювання заощаджень населення, коштів підприємств і їх подальшого переведення в кредити та інвестиції (тут особливу увагу слід приділити гарантіям вкладників та інвесторів стосовно примноження та повернення їх заощаджень); відновлення та зміцнення довіри інвесторів і вкладників до вітчизняної банківської (задля цього варто проводити більше інформаційної діяльності, повязаної із доведенням до споживачів фінансових послуг необхідної інформації; активніше виводити банки й інші фінансові установи на вітчизняні та міжнародні інвестиційні ринки. З цією метою НБУ з 2012 р. спільно з державними органами та установами, банківськими асоціаціями, банками, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, іноземними та іншими партнерами втілює щорічні плани заходів з підвищення рівня фінансової грамотності населення України відповідно до постанови Правління НБУ від 21.03.2012 № 104 «Про створення Національним банком України міжвідомчої робочої групи з розроблення та реалізації Програми підвищення рівня фінансової грамотності населення України». Для ефективного та успішного проведення заходів, повязаних із підвищенням фінансової грамотності, НБУ розробляє рекомендації та сценарії освітніх заходів відповідно до особливостей різних вікових і соціальних груп населення та сфери їх інтересів); уникнення використання банків у діяльності, повязаній із відмиванням грошей, здобутих злочинним шляхом чи фінансуванням тероризму (у цьому напрямі особливо важливою є співпраця субєктів фінансового моніторингу).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?