Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 211
Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою фінансово-кредитних інструментів. Стан кредитування експорту та страхування експортних кредитів в Україні. Механізм стимулювання імпортної діяльності для забезпечення країни стратегічними товарами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системіРобота виконана на кафедрі міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу Тернопільського державного економічного університету Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Штефанич Дмитро Андрійович, Інститут економіки і підприємництва, завідувач кафедри маркетингу Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент Луцишин Зоряна Орестівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин кандидат економічних наук, доцент Сищук Андрій Артемович, Волинський державний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Захист відбудеться "6" жовтня 2005р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 в Тернопільському державному економічному університеті за адресою: 46004, м.Актуальність наукової розробки обраної теми для України обумовлена як глобальними тенденціями функціонування світової економічної системи, так і дією взаємоповязаних між собою внутрішніх факторів: перехід до ринкової економіки та подолання трансформаційної кризи (перша половина 90 - х рр.) в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів; руйнування багатьох виробничих комплексів із завершеним циклом; неефективна структура використання залучених іноземних коштів; бездієва і невиважена система надання податкових пільг, преференцій; відсутність стратегічної збалансованої програми розвитку експорто-та імпортоорієнтованих галузей, яка враховувала б і міжсезонні ринкові коливання. Тому для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) надзвичайно важливе значення має розробка системи ефективних заходів ринкового, зокрема фінансово-кредитного стимулювання ЗЕД. Важливу роль у теоретичному та емпіричному дослідженні питання стимулювання ЗЕД з використанням фінансово-кредитних інструментів відіграють праці Ю. Методологічною основою дисертаційної роботи є сукупність загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, серед яких необхідно виділити комплексний підхід до вивчення зовнішньоекономічної діяльності країни та інструментів її стимулювання, системний аналіз (для дослідження проблем стимулювання зовнішньоекономічної діяльності фінансово-кредитними інструментами) (перший розділ); економіко-статистичний метод (для аналізу й оцінки сучасного стану ЗЕД України та в ряді країн світу); метод порівняння (для зіставлення даних щодо динаміки розвитку зовнішнього сектору економіки) (другий розділ); графічний метод (для вивчення сучасного стану імпорту, надходження митних платежів до бюджету та ін.) (другий і третій розділи); економіко-математичний метод (для дослідження взаємозвязків між показниками), зокрема кореляційний (для виявлення звязку між експортом країни і сумою кредитування та страхування експорту) (другий розділ); економіко-математичне-моделювання (при побудові моделі для визначення впливу податкового механізму на ефективність залучення ПІІ) (третій розділ). удосконалено: § методологічні принципи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності за трьома основними напрямами: податкове стимулювання ЗЕД, до принципів якого віднесено: здійснення стимулювання ЗЕД в рамках зовнішньоекономічної стратегії держави, узгодження стимулюючої і фіскальної функції податків; кредитування експорту: забезпечення зростання ефективності експорту, дотримання збалансованості у кредитуванні, застосування пільгових ставок; стимулювання імпорту: відповідність економічним інтересам країни та критеріям зовнішньоекономічної безпеки, врахування рівня насиченості ринку товарами вітчизняного виробництва;У першому розділі - "Теоретичні основи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності" - досліджено економічний зміст зовнішньоекономічної діяльності, її складових, а також фінансово-кредитних інструментів стимулювання: кредитування, страхування та оподаткування. Зважаючи на обширність поняття "стимулювання зовнішньоекономічної діяльності", у роботі розглянуто та проаналізовано лише такі напрями стимулювання як експорт, імпорт та залучення прямих іноземних інвестицій. Термін стимулювання експорту виник наприкінці ХІХ ст., що започаткувало практику формування державної політики стимулювання експорту як складової зовнішньоекономічної політики.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?