Фінансово-кредитний механізм державного управління невиробничою сферою (на прикладі туристичної галузі України) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 209
Формування фінансового механізму державного управління в системі державного регулювання діяльності суб"єктів господарських відносин. Особливості використання головних складників фінансово-кредитного механізму. Чинники ефективності фінансового контролю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Фінансово-кредитний механізм державного управління невиробничою сферою (на прикладі туристичної галузі України) Робота виконана в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти i науки України (м. Поклонський Федір Юхимович, Донецький державний університет управління Міністерства освіти i науки України (м.Фінансово-кредитний механізм державного управління є одним із значущих регуляторів ринкової економіки, за допомогою якого уряд регулює фінансово-кредитні відносини в державі, стимулює виробництво, виконує розподільчу і контрольну функцію. Ефективність функціонування фінансово-кредитного механізму державного управління невиробничою сферою залежить, насамперед, від вдалої організації системи його управління і контролю. Таким чином, актуальність розвитку фінансово-кредитного механізму державного управління невиробничою сферою, зокрема туристичною галуззю України, і необхідність розробки теоретичних і практичних рекомендацій щодо його вдосконалення, зумовили і визначили мету, завдання і зміст дисертаційної роботи. Зокрема, при виявленні закономірностей розвитку державного управління використовувалися: методи дедукції, діалектики, системного і факторного аналізу; при визначенні ролі фінансово-кредитного механізму в механізмі державного управління економічною діяльністю субєктів невиробничої сфери - методи порівняльного, статистичного та економічного аналізу; при оптимізації фінансово-кредитного механізму державного управління невиробничою сферою - математичне моделювання, метод наукової абстракції та узагальнення результатів. Одержані результати дисертаційної роботи, які визначають її наукову новизну полягають в тому, що: вперше: розроблено методичні підходи до формування напрямків удосконалення системи державного фінансового контролю як невідємної частини фінансово-кредитного механізму державного управління невиробничою сферою через необхідність його зміцнення в умовах фінансової нестабільності, яка буде сприяти ефективному використанню фінансово-кредитних ресурсів і розкриттю фінансово-кредитних порушень субєктів невиробничої сфери, зокрема туристичної галузі України;У першому розділі «Теоретико-методологічні основи організації механізму державного управління невиробничою сферою України» розглянуто результати аналізу еволюції світової управлінської науки, класифіковано напрямки щодо формування державного управління як системного суспільного явища, проаналізовано теоретико-методологічні основи організації механізму державного управління та його важливої складової частини - фінансово-кредитного механізму державного управління невиробничою сферою України. Урахування специфіки функціонування складників механізму державного управління невиробничою сферою, які забезпечують цільові орієнтації, функціональну діяльність з використання відповідних форм і методів, інструментів і важелів державного управління, визначило напрямки подальшого розвитку фінансово-кредитного механізму державного управління невиробничою сферою, у тому числі й туристичною галуззю України. У другому розділі «Фінансово-кредитний механізм як інструмент впливу держави на розвиток невиробничої сфери (на прикладі туристичної галузі України)» розглянуто теоретичні і методологічні положення формування і функціонування фінансово-кредитного механізму як одного із значущих регуляторів ринкової економіки, презентованого сукупністю методів і форм організації фінансово-кредитних відносин, інструментів і важелів, за допомогою яких держава здійснює вплив на фінансово-кредитну діяльність субєктів національного господарства, зокрема невиробничої сфери України. У дослідженні доведено, що розвязати актуальні фінансово-кредитні проблеми невиробничої сфери, зокрема туристичної галузі України, можна за допомогою розвитку фінансово-кредитного механізму державного управління тому, що процес оптимізації фінансово-кредитних ресурсів і раціональне їхнє використання забезпечує цей механізм. У третьому розділі «Удосконалення державного фінансового контролю як складового елементу фінансово-кредитного механізму державного управління невиробничою сферою України» розкрито роль державного фінансового контролю в зміцненні фінансово-кредитного механізму державного управління субєктами невиробничої сфери, виявлено чинники його ефективності в процесі реалізації фінансово-кредитного механізму і розроблено методичні підходи до формування напрямків і шляхів удосконалення системи державного фінансового контролю.На основі проведених наукових досліджень у дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування і практичне розвязання актуального наукового завдання - розвиток фінансово-кредитного механізму державного управління субєктами невиробничої сфери України на основі вдосконалення системи державного фінансового контролю.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?