Фінансово-кредитне забезпечення розвитку підприємництва в гірських населених пунктах - Статья

бесплатно 0
4.5 160
Дослідження підприємницького потенціалу населення на проблемних територіях. Аналіз проблем існуючих підприємницьких структур гірських районів. Особливість надання прямої фінансової підтримки бізнесу як вагомого важеля розв"язання проблем депресивності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансово-кредитне забезпечення розвитку підприємництва в гірських населених пунктахСучасний етап розвитку економіки України характеризується глибокою диференціацією у рівнях соціально-економічного розвитку в територіальному зрізі, що проявляється в обсягах виробництва продукції, валової доданої вартості на одну особу, оплаті праці, а відтак і рівні життя населення. Існуюча диференціація економічного простору, що супроводжується економічним спадом і хронічним відставанням значної частини регіонів країни, і особливо гірських населених пунктів Українських Карпат, є визначальним чинником формування депресивних ринків праці, характерними для яких є високий рівень безробіття, що має переважно структурний характер, наявність значних обсягів вимушеної неповної зайнятості, низькі темпи розвитку сфери докладання праці, невисокий рівень підприємницької активності населення та асиметрична професійна структура економічно активного населення Необхідність вивчення пріоритетних напрямків фінансового забезпечення з метою стимулювання економічного зростання та сталого розвитку депресивних регіонів є першочерговим завданням вчених і практиків. Таблиця 1 Ранжування проблем, з якими стикаються жителі гірських районів Закарпатської області при започаткуванні власного бізнесу, за важливістю (% до числа опитаних) Ситуація, що склалася на ринках праці депресивних територіях потребує формування механізму здатного подолати негативні явища, що склалися на ринках праці гірських територій, зокрема шляхом підтримки і розвитком, урізноманітненням форм і видів підприємницької діяльності, розвитку несільськогосподарських видів трудової діяльності, підтримки множинності форм занятості сільського населення. Дані таблиці 2 засвідчують, що найбільш вагомими проблемами в діяльності підприємців гірських населених пунктів в процесі започаткування ведення бізнесу, в першу чергу є проблема фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності: високе податкове навантаження, неможливість залучити позичковий капітал для підтримки виробництва продукції і послуг та приводить в подальшому до зменшення рентабельності і в кінцевому підсумку до банкрутства.Проведений аналіз фінансово-кредитного забезпечення розвитку підприємництва свідчить, що на теперішній час державна фінансова підтримка створення та розвитку підприємницького сегменту на депресивних територіях ще недостатньо ефективна.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?