Фінансово-кредитні установи - Презентация

бесплатно 0
4.5 52
Поняття фінансово-кредитної установи, її види: інвестиційні фонди і банки, державні субсидії, лізинг і ін. Позиково-ощадні асоціації і основа їх діяльності. Благодійні фонди і їх розвиток. Основні види лізингу: рейтинг, хайринг, селенг, їх характеристики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Вони купують, зберігають, продають цінні папери з метою одержання прибутку на вкладений капітал.Інвестиційні банки - це інвестиційні інститути, що займаються розміщенням нових випусків цінних паперів; правильніше вважати інвестиційний банк не інвестором, а фінансовим посередником.Благодійні фонди - це установи, розвиток яких повязаний з низкою обставин: Благодійність стала частиною підприємництва Створення благодійних фондів пояснюється бажанням власників великих особистих капіталів у разі передання їх нащадкам і дарування уникнути великих ПОДАТКІВДЕРЖАВНІ субсидії - це виділення коштів з бюджету субєктам підприємницької діяльності на вирішення певних завдань у рамках різного роду державних програм.Лізинг - підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна.ЛІЗИНГ прямий т акий, що ПОВЕРТАЄТЬСЯУГОДА лізингу укладається на наступних умовах: т ермін лізингу дорівнює терміну служби основних засобів; с ума платежу обєднує в собі вартість основних фондів, проценти за кредит, комісійні платежі; р изик, повязаний із псуванням та загибеллю, приймає на себе лізингоотримувач; о сновні фонди є власністю лізингової фірми (орендодавця).Розрізняють два види лізингу: фінансовий ОПЕРАЦІЙНИЙРЕЙТИНГ - короткострокова оренда від одного дня до одного року без права наступного придбання орендарем майна.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?