Фінансово-господарська діяльність ПАТ "Альфабанк" - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 92
Організаційна структура банку ПАТ "Альфабанк". Оцінка динаміки і структури активів балансу, доходів, прибутку, витрат та капіталу. Організація роботи в операційному, валютному та кредитному відділах. Аналіз показників рентабельності, платежів до бюджету.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Саме банки виконують важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетворення їх у реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потреби економіки в додаткових ресурсах. Мета переддипломної практики полягає в поглибленні знань щодо організації роботи банків, структури і функціональних особливостей різних його підрозділів і , перш за все, операційного і кредитного відділів. Обєктом для проходження переддипломної практики виступає ПАТ «Альфабанк». банк актив капітал рентабельність Акредитив - це форма розрахунків, за якою банк, що відкриває акредитив (банк-емітент), за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобовязаний здійснити платіж на користь третьої особи (бенефіціара) за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги або надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж. Фізичній особі-резиденту поточний валютний рахунок відкривається на підставі: заяви; документа, що засвідчує особу; договору на відкриття та обслуговування рахунка; картки зі зразком підпису, який надається у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником.Обєктом для проходження переддипломної практики було обрано Перше відділення, що є філією Дніпропетрорвського обласного управління ПАТ ««Альфабанк»» та має 12 безбалансових відділень у свої структурі. Під час проходження практики було більш детально вивчено поставлені задачі: засвоєно основні положення та здобуто практичні навички для виконання розрахункових, касово-емісійних, кредитних операцій, операцій з формування і регулювання кредитних ресурсів банку, операцій з іноземною валютою; проведено аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства-клієнта банку. Також було закріплено знання за курсами «Основи банківської справи», «Грошовий обіг та кредит», «Банківські операції», «Банківській маркетинг».

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?