Фінансово-господарська діяльність КБ Приватбанк - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 90
Ознайомлення з плановою роботою ПриватБанку. Економічні служби підприємства, їх функції та зв’язки між ними. Структура персоналу відділення ПриватБанку. Організація та планування праці та її оплата. Основні операції банку з формування ресурсної бази.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В системі підготовки високо кваліфікованих фахівців велика роль відводиться технологічній практиці, за допомогою якої студент має можливість поповнити свої теоретичні знання практичними. Ринкова економіка потребує раціонального поєднання теоретичних знань спеціалістів з умінням вирішувати практичні питання, підвищувати рівень виробничої підготовки. Під час проходження технологічної практики необхідно: 1) Показати достатні знання з теоретичних питань під час написання звіту та проведення відповідних розрахунків; Мета і завдання технологічної практики є отримати досвід практичної роботи в банку поглибити та закріпити знання, що отримані в процесі навчання. Завдання практики полягає в ознайомленні з фінансово-господарською діяльністю банку згідно напрямків, які передбачені її змістом; поглиблені та закріплені теоретичні знання з усіх вивчених дисциплін фінансового спрямування.Широке коло закордонних партнерів ПРИВАТБАНКУ не тільки демонструє його визнання як провідного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтів банку, повязані з їх міжнародною діяльністю. ПРИВАТБАНК єдиний з українських банків має закордонну філію на Кіпрі, також банк активно розвиває систему сучасних фінансових послуг у Росії, Латвії, Португалії, Грузії за допомогою своїх дочірніх банків «Москомприватбанк», PARITATEBANKA, TAO ПРІВАТБАНК. Для виконання покладених завдань ПРИВАТБАНК здійснює банківські та інші операції,на підставі письмового дозволу,наданого Банком, у межах отриманої Банком банківської Ліцензії та письмового Дозволу, погодженого територіальним управлінням Національного банку України. ПРИВАТБАНК здійснює такі банківські та інші операції: приймання вкладів (депозтів) від юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів,у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, в частині відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів,у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені,на власних умовах та на власний ризик,в частині розміщення залучених коштів в національній валюті (наданя кредитів) на умовах, визначених Банком; лізинг; випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків,векселів та інших оборотних платіжних інструментів,в частині купівлі,продажу обслуговування чеків,обслуговування векселів та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій; операції з валютними цінностями: а)неторговельні операції з валютними цінностями, б)ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України, в)залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України,в частині залучення депозитів та надання кредитів в іноземній валюті на валютному ринку України на умовах,визначених Банком, г)операції з банківськими металами на валютному ринку України,в частині купівлі та продажу банківських металів юридичними та фізичними особами; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; Банк може надавати кредити підприємствам і організаціям різних галузей народного господарства і іншим банкам, включаючи свої філії, фінансовим компаніям і населенню.Зміна чисельності персоналу підрозділів банку не повинна приводити до зниження ефективності його праці. Служби управління персоналом ПРИВАТБАНКУ знаходяться в Головному офісі міста Луцька і, як правило, складаються з відділу кадрів, відділу навчання, відділу оцінки персоналу та оплати праці, відділу соціального захисту, відділ охорони праці та техніки безпеки, соціологічної лабораторії, юридичного відділу, відділу організації праці. Функції відділу: вдосконалення організаційних структур управління; організація роботи по створенню посадових інструкцій персоналу; розробка штатного розкладу та змін до нього на основі затвердженої структури, узгодження штатних розкладів різних підрозділів; систематичний нагляд за чисельністю структурних підрозділів; введення сучасної системи оплати праці, що орієнтується на кінцевий результат праці, розробка систем оцінки праці персоналу, формування та введення системи преміювання як мотиваційного фактору; введення контрактної форми прийняття на роботу; контроль за виконанням трудового законодавства в області оплати праці, нормування; організація роботи по аттестації робочих місць; аналіз техніко-економічних показників структурних підрозділів; складання статистичного звіту за показниками праці.

План
Зміст кадрової поліки формується з врахуванням основновних принципів управління персоналом:

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?