Фінансово-господарська діяльність фермерського господарства "Злагода" - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 131
Оцінка фінансових результатів діяльності ФГ "Злагода". Склад трудових ресурсів та забезпеченість ними підприємства. Витрати на виробництво продукції. Характеристика сировинної бази та джерел її поповнення. Економічні взаємовідносини з підприємствами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Її сільське господарство - одна з основних галузей матеріального виробництва, що відіграє важливу роль у житті суспільства. Сільське господарство як галузь матеріального виробництва має ряд певних особливостей. Однак диспаритет цін на промислову і сільськогосподарську продукцію призвів до підвищення собівартості зерна, що вплинуло на низьке значення рівня рентабельності його виробництва. Обєктом дослідження є фермерське господарство «Злагода» Кривоозерського району, Миколаївської області, на базі річних результатів якого проводилися розрахунки економічної ефективності використання землі та виробництва продукції рослинництва, дослідження трудових ресурсів господарства, структуру його земельних та сільськогосподарських угідь. Як вихідна інформація в курсовій роботі використовувалися матеріали статистичної звітності України, Миколаївської області, а саме ФГ «Злагода», Кривоозерського району.Фермерське господарство «Злагода» Кривоозерського району знаходиться в північній частині Миколаївської області. Територія розміщення господарства відноситься до зони південного степу Причорноморської низовини, має рівний рельєф, місцями порізаний малими ярами. Господарство створено з метою задоволення попиту населення в рослинницькій продукції, для максимального задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу господарства, зниження теплоенерговитрат у галузі закритого ґрунту, селекції насінництва та рослинництва підприємства і отримання на цій основі прибутку. Виробництво в ФГ «Злагода» Кривоозерського району здійснюється за цеховою структурою і складається з трьох відділів : бухгалтерії, рослинництва та обслуговуючого відділу. Аналізуючи структуру управління підприємства, слід зазначити про те, що до складу апарату управління ФГ «Злагода» входить керівник підприємства, головний бухгалтер, головний економіст, інспектор відділу кадрів, головний інженер-механік (керівник виробничого підрозділу), головний агроном, завідуючі відділами обслуговуючих структур виробництва (рис.2)Селянське фермерське господарство «Злагода» , відповідно до закону «Про підприємства в Україні» , є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи ,які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку, на земельних ділянках, наданих їм для ведення господарства. За даними Миколаївського обласного управління статистики, станом на 1 січня 2012 року у Миколаївській області зареєстровано 4574 фермерських господарства, діючими є тільки 3640. Фермери мають у користуванні 362,5 тис.га сільськогосподарських угідь (18% загальної площі цих земель у регіоні), у т.ч. У середньому на одне господарство припадає по 80,2 га сільгоспугідь (у 2011р.-по 79,1 га). Як зазначено у законі, фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сімї.Припадає на одного середньорічного працівника, зайнятого в с/г виробництві: - с/г угідь, га - основних виробничих фондів с/г призначення, тис.грн. Одержано на 100 га с/г угідь, тис.грн.: - валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2000 р.) - товарної продукції - прибутку 469,4 4,2 158,8 461,3 4,3 150,4 347,4 3,8 49,0 74,0 90,5 30,9 75,3 88,4 32,6 Позитивну відмітку мають лише такі показники як: кількість с/г угідь що припадають на одного працівника, яка у 2012 році порівняно з 2011 та 2010 збільшилась на 53,0%, та основні виробничі фонди с/г призначення ,які зросли у 2012 році порівняно з 2011 на 52,2%, а з 2010 на 53,2%. У 2012 році зменшилась кількість основних виробничих фондів с/г призначення в розрахунку на 100 га с/г угідь, порівняно з 2011 роком на 0,6%, у порівняні з 2010 роком,залишилась незмінною, зменшилась і кількість затрат праці на 100 га с/г угідь, Тенденція спостерігається також в кількості валової продукції в розрахунку на 100 га с/г угідь, яка у 2012 році порівняно з 2011 та 2010 зменшилась відповідно на 24,7% та 26,0% ; товарної продукції на 100 га с/г угідь, що зменшилась у порівнянні з 2011 та 2010 відповідно на 9,5 та 11,6%. Так в середньому за три роки, найбільшу площу займають озима пшениця 35,5%, та озимий ячмінь 15,7%, також посередню площу займає вирощування інших зернобобових-11,3% Господарство спрямовує свою діяльність і на інтенсивне вирощування технічних культур, оскільки вони займають 2 місце у господарстві.Основне завдання виробництва - виробляти матеріальні блага і задовольняти потреби людей. Розміри, структура і якість трудових ресурсів, забезпеченість ними, їх використання мають вирішальний вплив на підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Отримано на одного працівника сільського господарства, тис. грн.: вартості валової продукції сільського господарства (в порівнянних цінах 2010 р.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Характеристика місця розташування, розміру та напрямку спеціалізації підприємства

Розділ 2. Характеристика форми власності та господарювання

Розділ 3. Розвиток і економічна ефективність використання ресурсного потенціалу

Розділ 4. Склад трудових ресурсів та рівень забезпеченості ними підприємства

Розділ 5. Витрати на виробництво продукції сільського господарства та собівартість окремих видів продукції.

Розділ 6. Характеристика фінансових результатів діяльності підприємства

Розділ 7. Технологія виробництва та її економічна ефективність основної та інших видів продукції

Розділ 8. Характеристика сировинної бази та джерел її поповнення

Розділ 9. Економічні взаємовідносини з підприємствами І та ІІ сфер АПК

Розділ 10. Особистий внесок практиканта

Розділ 11 Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?