Фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 117
Загальне поняття та специфічність ризику як об’єкта фінансового управління. Порівняння результатів кількісної оцінки рівня ризику аналітичними методами. Послідовність операцій при реалізації методики дослідження ризику звичайної діяльності підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИРоботу виконано у Дніпропетровському національному університеті Міністерства науки і освіти України, м.Дніпропетровськ. Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, Буряковський Вадим Всеволодович, Дніпропетровський національний університет, завідувач кафедри фінансів Захист відбудеться 27 вересня о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.853.01 у Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України за адресою: 01103, м.Київ-103, б-р Дружби народів, 28.Формування такого механізму ускладнюється великою кількістю різноманітних форм ризику, які виникають у процесі звичайної діяльності підприємства, великою кількістю форм ризику, зовнішніх щодо підприємства. Водночас існує досить велика сукупність методів та способів оцінки ризику, типів організації функціонування фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту на підприємстві, засобів попередження, мінімізації та протидії ризику. Управління фінансовим ризиком утруднюється необхідністю добору найбільш відповідної оцінки його рівня та визначення способу управління ризиком. В умовах дефіциту фінансових ресурсів особливої актуальності набуває питання визначення точних обсягів захисту підприємства від ризику і пріоритетних напрямів реалізації фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту. У процесі роботи застосовувалися такі методи: логічний (аналіз джерел виникнення ризику та його впливу на фінансові потоки підприємства, аналіз структури та закономірностей функціонування фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту підприємства), синтетичний (формування системи типологізованих ризиків для подальшої уніфікації оцінки та моделювання ризику, формування алгоритму добору та перевірки доцільності застосування фінансового інструментарію для зменшення рівня ризику), аналітичний (кількісна оцінка рівня фінансового ризику в діяльності підприємств), економіко-статистичний (ймовірнісний кількісний аналіз фінансового ризику на підприємствах і розробка нових підходів кількісної оцінки фінансового ризику), системного аналізу та економіко-математичні (визначення прихованих ризиків у діяльності підприємства та розробка міри та напряму реалізації фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту підприємства).Механізм виникнення ризику має імовірнісний характер, а наслідки реалізації ризику є фінансово-економічними. Тобто, ризик є дуалістичною категорією, а це означає дуалістичність і системи управління ризиком. Основними етапами реалізації фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту прийнято вважати: ідентифікацію ризиків; визначення кількості ризиків та ступеня їх важкості; пошук методів обробки ризиків; зниження ризиків та оцінку їх наслідків у процесі прийняття рішення. У другому розділі „Оцінка фінансового ризику на мікроекономічному рівні” проаналізовано основні аспекти функціонування ризику як категорії та системи кількісної оцінки ризику. При цьому поряд з кількісним визначенням рівня ризику його оцінка доповнюється за допомогою різних шкал, які є своєрідними рекомендаціями щодо "прийнятності" ризику і які враховують певні субєктивні чинники.Функціональна структура організації управління дає змогу швидко накопичити досвід з управління ризиками, властивими даному виду діяльності; проте сам процес управління ризиками стає громіздким та повільним через погану координацію та кооперацію підрозділів. Проте висока ефективність функціональної системи управління дає підставу використати основні принципи її організації як вихідні для побудови ефективного фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту. Послідовність реалізації процесу управління фінансовими ризиками має включати: ідентифікацію ризиків; визначення кількості ризиків та ступеня їх важкості; пошук методів обробки ризиків; зниження ризиків та оцінку їх наслідків у процесі прийняття рішення. З теоретичної точки зору ризик є комплексною категорією, що формується як наслідок прояву невизначеності будь-якої іншої категорії. У цьому дослідженні як базова категорія типологізації ризиків використовувалась категорія фінансового потоку і на її основі сформовано типологізовану систему фінансових ризиків.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?