Фінансово-економічний механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом - Автореферат

бесплатно 0
4.5 205
Розгляд і характеристика підходів до розуміння сутності тіньового сектора економіки та доходів, отриманих злочинним шляхом. Розробка та аналіз економіко-математичної моделі для оптимізації процесів, пов’язаних з протидією легалізації незаконних доходів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
“УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Єпіфанов Анатолій Олександрович, Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, ректор. Захист дисертації відбудеться 10 червня 2011 р. о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40000, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40000, м.Актуальність дисертаційного дослідження визначається не лише необхідністю вирішення локальних задач по удосконаленню окремих елементів системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, але і потребою у створенні комплексного фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації таких доходів. Високо оцінюючи наукові здобутки з даної проблематики, слід зауважити, що питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, розроблені не остаточно і потребують подальших досліджень. Потреба в узагальненні проблем і розробці фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом розвитку фінансової системи обумовили вибір теми, мету, завдання і актуальність дисертаційного дослідження. Як інформаційна база дослідження виступили монографічні дослідження та інші наукові публікації з питань незаконних доходів та їх легалізації; офіційні статистичні дані Державного комітету фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України, Національного банку України; законодавчі та нормативно-правові документи з питань фінансового моніторингу та протидії легалізації незаконних доходів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретико-методологічних засад протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, та у розробці рекомендацій щодо розбудови фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.У першому розділі “Теоретичні основи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом” досліджено теоретико-методичні основи протидії легалізації доходів, отриманих незаконним (злочинним) шляхом, визначено сутність доходів, отриманих таким чином, та місце протидії легалізації незаконних доходів в комплексі державної регуляторної політики, проаналізовано базові інструменти протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Під доходами, отриманими злочинним шляхом, у роботі запропоновано розуміти будь-яку економічну вигоду, яка може складатися з матеріальної власності чи власності, вираженої в правах, одержання якої повязане з порушенням законодавства будь-якого ступеня тяжкості. Враховуючи погляди вчених на сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, запропоновано розуміти легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як сукупність фінансових операцій, виконання яких унеможливлює встановлення джерел походження незаконних доходів і тим самим забезпечує їх легітимність. Проведене дослідження дало змогу визначити типи найбільш розповсюджених в Україні схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, а саме: діяльність “конвертаційних центрів”, непродуктивний відтік коштів за кордон, операції зі “сміттєвими” цінними паперами, операції, повязані з купівлею-продажем землі та нерухомого майна. У другому розділі “Розвиток теоретико-методологічних і методичних засад протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом” визначено основні недоліки поточної системи протидії легалізації незаконних доходів в Україні, запропоновано підходи до її удосконалення в банківській системі України, розроблено економіко-математичну модель оптимізації процесів, повязаних з протидією легалізації незаконних доходів.У дисертації представлено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в розвитку науково-методичних підходів та рекомендацій щодо побудови фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Однією з передумов існування доходів, отриманих незаконним шляхом, є тіньова економіка - сукупність економічних відносин, яка обєднує злочинні види діяльності, а також такі види економічної діяльності, здійснення яких не заборонене чинним законодавством, але з огляду на ухилення від державного контролю субєкти господарювання при цьому порушують податкове законодавство та/або законодавство про державну реєстрацію з метою мінімізації витрат та одержання високих доходів.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?