Фінансово-економічний механізм модернізації суднобудування в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 130
Основні чинники, що визначають стан та перспективи розвитку підприємств суднобудівної галузі. Системний аналіз результатів діяльності суднобудівних підприємств, проблеми і резерви підвищення ефективності їх фінансового забезпечення в сучасних умовах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Кримський інженерно-педагогічний УНІВЕРСИТЕТ Фінансово-економічний механізм модернізації суднобудування в УкраїніРоботу виконано в Херсонському національному технічному університеті Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Наумов Олександр Борисович, Херсонський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Примачов Микола Тимофійович, Одеська національна морська академія Міністерства транспорту та звязку України завідувач кафедри економічної теорії і підприємництва на морському транспорті кандидат економічних наук, Мірошко Валентин Миколайович, ДП „Херсонський річковий порт” АСК „Укррічфлот”, начальник Захист відбудеться 29.05.2009 р. о 13_годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.132.01 у Кримському інженерно-педагогічному університеті за адресою: 95015, м.Акумулюючи в своїй продукції досягнення великої кількості суміжних галузей промисловості (металургії, машинобудування, електроніки та ін.), суднобудування одночасно стимулює розвиток цих галузей, досягнення ними високого науково-технічного рівня. Забезпечення кредитоспроможності суднобудівних підприємств повязується з великою кількістю проблем: специфікою галузі, довготривалим циклом виробництва, великими обсягами фінансування, значною капіталомісткістю і вартістю готової продукції. Дослідження проводились протягом 2007-2008 рр. Дисертаційне дослідження виконувалось в контексті науково-дослідних робіт Херсонського національного технічного університету „Регіональний галузевий розвиток в контексті сучасних ринкових процесів” (номер державної реєстрації 0106U004200, 2006-2010 рр.). Статистичну і фактологічну основу дослідження складають закони, прийняті Верховною радою України, постанови та декрети Кабінету Міністрів України, укази Президента України, нормативні документи, звітні дані Державного комітету промислової політики України, суднобудівних підприємств. Основними науковими результатами дисертації, які виносяться на захист є: Вперше: - розроблено фінансово-економічний механізм фінансового забезпечення модернізації та регулювання грошових потоків підприємств суднобудування у взаємозвязку з зовнішнім фінансовим середовищем, який враховує всі основні напрямки руху коштів та передбачає використання різних джерел і форм залучення капіталу;У першому розділі „Теоретичні аспекти фінансування модернізації суднобудування” досліджено соціально-економічну сутність та роль суднобудування в економіці України, структуру, складові та особливості застосування фінансових механізмів суднобудівних підприємств, принципи і способи фінансування суднобудівних підприємств. У дисертації визначено, що суднобудування як провідна галузь, продукція якої має загальнодержавне значення, стимулює виробництво й економічний ріст у багатьох суміжних галузях. Встановлено, що основними проблемами розвитку вітчизняного суднобудування є: відсутність належної кількості замовлень і достатнього за обсягом фінансування; дорожнеча сучасного імпортного обладнання, необхідного для будування суден за сучасними технологіями відповідно вимогам іноземних замовників; втрата значної частини висококваліфікованих робітників; відсутність професійних управлінців, здатних керувати підприємствами в умовах змінного ринкового середовища; руйнування інфраструктури галузі, зокрема, виробничої, соціальної, наукової та освітньої. В роботі сформульовано визначення фінансово-економічного механізм у як сукупність методів реалізації економічних інтересів підприємств шляхом фінансового впливу на їх соціально-економічний розвиток через його складові: фінансове забезпечення розвитку; регулювання фінансових потоків через фінансові інструменти - методи і важелі; система фінансових індикаторів оцінки результатів і коригування регулюючого (або керівного) впливу. З метою удосконалення методичного забезпечення оцінки фінансової діяльності суднобудівних підприємств запропоновано використовувати нові синтетичні критерії порівняння фінансових витрат та результатів суднобудівних підприємств: критерій „максимін” - максимум доходу (прибутку) при мінімумі витрат та ризиків.Суднобудування є однією з провідних та найбільш перспективних галузей світової економіки, яка стимулює виробництво й економічний ріст у багатьох суміжних галузях промисловості і внаслідок важливості своєї продукції має загальнодержавне значення.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?