Фінансово-економічний механізм формування конкурентоспроможного ринку державних закупівель - Автореферат

бесплатно 0
4.5 173
Сутність та роль державних закупівель в реалізації програм розвитку держави. Етапи розвитку, принципи здійснення та особливості застосування різних моделей державних закупівель. Рекомендації щодо формування фінансового механізму державних закупівель.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РИНКУРобота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Ярошенко Станіслав Павлович, Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, професор кафедри менеджменту Школьник Інна Олександрівна, Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, завідувач кафедри фінансів, професор; З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40030, м.Таким чином, ефективне використання державних коштів безпосередньо залежить від застосовування відповідних механізмів, важливе місце серед яких займає фінансово-економічний механізм державних закупівель, котрий є складовою частиною фінансового механізму економіки країни та відіграє особливе значення в реалізації фінансової і, зокрема, бюджетної політики держави. Крім того, фінансово-економічний механізм державних закупівель має пріоритетне значення в реалізації соціальної-економічної політики держави. Необхідність формування конкурентоспроможного ринку державних закупівель на основі розвитку теоретичних і практичних засад фінансово-економічного механізму державних закупівель зумовили актуальність і вибір теми дисертаційного дослідження, визначили його мету, завдання та зміст. державний закупівля фінансовий розвиток До звітів за цими темами включено пропозиції автора щодо: формалізації сутності і структури фінансово-економічного механізму державних закупівель на основі реалізації конкурентних процедур державних закупівель; удосконалення методичного підходу до планування державних закупівель; науково-методичних засад створення конкурентного ринку державних закупівель на основі ефективної політики держави; науково-методичних підходів щодо комплексної оцінки ефективності державних закупівель. У процесі дослідження використовувались наступні методи: семантичного аналізу - при уточненні базових економічних категорій наукового дослідження; порівняльний і статистичний аналізи, метод логічного узагальнення - для аналізу стану ринку державних закупівель; індукції та дедукції, аналізу та синтезу - при дослідженні економічних відносин між державою та іншими субєктами внаслідок функціонування фінансово-економічного механізму державних закупівель; історичний та узагальнення - при дослідженні зарубіжного досвіду основ прокюременту; економіко-математичні, за допомогою яких розроблено методичні підходи до оцінки ефективності фінансово-економічного механізму державних закупівель.У першому розділі «Теоретичні основи побудови фінансово-економічного механізму державних закупівель» досліджено сутність і роль державних закупівель, розглянуто основні етапи розвитку ринку державних закупівель, принципи їх реалізації, визначено особливості застосування різних моделей державних закупівель, обґрунтовано теоретичні засади фінансово-економічного механізму державних закупівель з визначенням його структури, цілей, функцій, принципів функціонування. Базуючись на ключових характеристиках державних закупівель, враховуючи існуючі визначення даної дефініції для цілей дослідження, пропонується авторське трактування сутності державних закупівель. Дослідження основних етапів розвитку ринку державних закупівель та еволюції законодавчих актів, що регламентують функціонування ринку державних закупівель Україні, дозволили автору визначити три основні етапи: 1993-1996 рр. - перехідний; 1997-1999 рр. - еволюційний; 2000-2008 рр. - нестабільний. Для правильного вибору та організації процедур державних закупівель, організації роботи тендерного комітету та отримання достовірної інформації щодо результатів закупівель за державні кошти запропоновано класифікаційні ознаки державних закупівель з урахуванням вимог щодо їх практичного застосування у фінансово-економічному механізмі державних закупівель та відображення окремих сторін сутнісної характеристики, а саме: масштабу, способу побудови, категорії учасників, предмета закупівлі, ступеня прозорості, способу реалізації, способу проведення, способу організації. У другому розділі «Розвиток науково-методичного забезпечення організації конкурентоспроможного ринку державних закупівель» досліджено сучасний стан розвитку ринку конкурентоспроможних державних закупівель, механізм реалізації конкурентних процедур державних закупівель та обґрунтовано рекомендації щодо упорядкування планування державних закупівель з метою ефективності використання державних коштів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?