Фінансово-економічна діяльність підприємства ПрАТ ВТПХВ "Ярославна" - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 126
Організація діяльності Виробничо-торгівельного підприємства художніх виробів "Ярославна". Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства. Форма організації бухгалтерського обліку. Шляхи покращення фінансового стану підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
2. підприємство спеціалізується на оптовій торгівлі, заготівлі, реставрації художніх виробів та реалізацію їх підприємствам та населенню; На ПРАТ ВТПХВ «Ярославна» застосована чітко сформована лінійно-функціональна організаційна структура (рисунок 1.3.1), побудована за принципом коли першому (лінійному) керівнику у виробленні конкретних питань і підготовці відповідних рішень, програм, планів допомагає спеціальний апарат, який складається з функціональних підрозділів (відділів, груп, бюро). Загальний аналіз вище перелічених критеріїв оргструктури щодо ПРАТ ВТПХВ «Ярославна» показує, що загалом на підприємстві створений оптимальний розподіл виконуваних функцій по рівнях, невелика кількість ступенів управління, діє чітке розмежування повноважень і відповідальностей по вертикалі і горизонталі усієї структури управління. Дана структура бухгалтерської служби на підприємстві була продиктована задачами і обємом виконуваної роботи на даному підприємстві, чисельністю працівників підприємства та ступенем автоматизації та механізації праці бухгалтерів. Директор підприємства: визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства; організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та продукції; здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників; представляє підприємство в органах державної влади та у взаємовідносинах з партнерами і багато іншого.Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом ПРАТ ВТПХВ «Ярославна» на правах відділу, підпорядковується головному бухгалтеру. У своїй діяльності бухгалтерія керується наступними документами: положенням про бухгалтерський облік і звітність; Директор зобовязаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма структурними підрозділами й службами, що мають відносини до обліку, вимог головного бухгалтера або бухгалтерії з питань оформлення й подання для обліку документів і відомостей. Підрозділом для виконання своїх функцій використовується електронна техніка з програмним забезпеченням. фінансовий економічний діяльність підприємство У своїй діяльності бухгалтерія керується слідуючими документами: · Стандартами бухгалтерського облікуРахункові фінансові показники (коефіцієнти ліквідності)., що характеризують можливість своєчасного та повного проведення розрахунків по короткостроковим зобовязанням перед контрагентами знаходяться в межах оптимальних значень , не зважаючи на негативну динаміку.Загальна маса поточних зобовязань в 1.27 разів покривається загальною масою поточних активів і підприємство, станом на 31 грудня 2014 року , може розглядатися як платоспроможнє, але його платоспроможність може бути забезпечена лише за рахунок коштів у розрахунках (майбутніх надходжень від дебіторів ) і за рахунок швидкої реалізації запасів .Запаси не вважаються високоліквідними активами , отже стан платоспроможності підприємства є досить напруженим.З урахуванням того, що оборотність дебіторської заборгованості (81 день) перевищує оборотність кредиторської заборгованості (122 дні) , підприємство зберігає платоспроможність( в основному за рахунок відстрочення платежів кредиторам). Зменшення чистого оборотного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в оборотні кошти , а яку капіталізовано. Це повязано з загальною фінансовою структурою підприємства та зі ступенем залежності від кредиторів та інвесторів .Коефіцієнт фінансової автономії визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів .Чим вище значення цього коефіцієнта , тим фінансово стійкіше і менш залежне від кредиторів підприємство. У підприємства цей показник погіршився в динаміці на кінець 2014 року дорівнює 0.54.Зменшення частки власного капіталу в загальному підсумку балансу призвело до збільшення коефіцієнту фінансового ризику.На кожну гривню власних коштів підприємства припадає 0.86 гривень залучених. Метод прямого розрахунку забезпечує розробку обгрунтованих норм і нормативів на кожному підприємстві з урахуванням багатьох факторів, які повязані з особливостями постачання, виробництва та реалізації продукції.В результаті проходження організаційно-економічної практики на підприємстві ПРАТ «ВТПХВ Ярославна» я ознайомилась з продукцією, що виробляється на даному підприємстві та технологією, що застосовується при виробництві продукції. ПРАТ «ВТПХВ Ярославна - одна з небагатьох компаній, яка займається виробництвом художніх виробів. Виробничо-торгове підприємство «Ярославна» було офіційно створене 3 грудня 1960 року на базі чернігівської артілі імені 8-го Березня та нараховувало майже 500 чоловік.

План
Зміст

Вступ

1. Характеристика підприємства ПРАТ ВТПХВ «Ярославна»

2. Аналіз фінансової звітності ПРАТ ВТПХВ «Ярославна»

2.1 Форма організації бухгалтерського обліку

2.2 Стислий огляд основних нормативних документів і операції, що здійснюються на підприємстві

3. Значення недоліків у роботі підприємства ПРАТ ВТПХВ «Ярославна». Пропозиції по їх усуненню

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?