Фінансово-економічна безпека вищих навчальних закладів України - Статья

бесплатно 0
4.5 118
Здійснення огляду методичних підходів до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки в сфері вищої освіти. Аналіз проблеми підготовки фахівців згідно потреб ринку праці, щоб фахівець був конкурентоспроможним та відповідав поточним потребам роботодавця.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансовоекономічна безпека вищих навчальних закладів УкраїниСвій науковий доробок у розвиток теорії фінансовоекономічної безпеки, організації системи управління фінансовоекономічною безпекою, методів та засобів взаємодії з іншими складовими безпеки внесли такі вчені: Барановський О.І., Бондаренко О.О., Варналій З.С., Васильців Т.Г., Марченко О.М., Мойсеєнко І.П., Столбов В.Ф., Шаповал Г.М. та багато інших. Так, проблематику фінансовоекономічної безпеки вищих навчальних закладів та її складових досліджують Гірняк В.В., Козьмук Н.І., Лук’янська О.В., Коврегін В.В., Подзігун С.М., Стеців І.С., Тарасенко І.О. та ін. Проте необхідність теоретичного та практичного аспектів досліджень даної проблеми обумовлена тим, що попри ґрунтовне та багатоаспектне вивчення у сфері фінансовоекономічної безпеки вищих навчальних закладів дотепер не існує єдності наукових поглядів щодо термінології та механізму управління фінансовоекономічною безпекою. Столбов В.Ф. та Шаповал Г.М. вважають, що під фінансовоекономічною безпекою підприємства слід розуміти стан захищеності його ресурсів та інтелектуального потенціалу від наявних та потенційних загроз зовнішнього і недоліків внутрішнього середовища його функціонування, який характеризується високими фінансовими показниками діяльності і перспективою економічного розвитку в майбутньому [3, с.104]. [4] ототожнює фінансовоекономічну безпеку з комплексом складових, орієнтованих на усунення фінансовоекономічних загроз функціонування та розвитку підприємства і забезпечення його фінансової стійкості й незалежності, високої конкурентоспроможності технологічного потенціалу, оптимальності та ефективності організаційної структури, правового захисту діяльності, захисту інформаційного середовища, комерційної таємниці, безпеки персоналу, капіталу, майна та комерційних інтересів [4, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?