Фінансово-економічна безпека домашніх господарств як суб’єктів господарювання - Статья

бесплатно 0
4.5 148
Виконання рівності рівняння балансу доходів-видатків як головна умова забезпечення фінансової безпеки домашнього господарства. Досягнення позитивної динаміки дохідної поведінки домогосподарств за рахунок підвищення рівня освіти та кваліфікації персоналу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараНе зупиняючись на особливостях таких понять, як «родина», «домогосподарство» і «домашнє господарство» відзначимо, що «домашнє господарство» трактується як господарська одиниця, яка забезпечує економіку ресурсами та використовує отримані за них кошти для придбання товарів та послуг для задоволення матеріальних потреб [1]. Але, на нашу думку, однією з базових є виробнича функція, яку можна розглядати як зовнішню, у випадках представлення домогосподарством на ринок ресурсів власних факторів виробництва та внутрішню, коли мова йде про господарсько-побутову діяльність [3]. З огляду на перелічені факти можна стверджувати, що домашні господарства є не лише субєктами ринкових відносин, але й в окремих випадках повноцінними субєктами господарювання. Зокрема, відзначимо, що у 2012-2016 рр. в Україні частка прибутку та змішаного доходу в доходах домашніх господарств поступово збільшувалась з 20 % до 23 %, що супроводжувалась збільшенням частки податків на прибуток та змішаний дохід в загальних витратах домогосподарств з 4,7 % до 7 %, а частка податків на поточні доходи, майно та інші поточні трансферти зросла з 6,5 % до 8,5 %, що свідчить про непропорційне зростання податкового навантаження та компенсувалось, зокрема, зниженням частки внесків на соціальне страхування з 1,3 % до 0,1 % [4]. У цьому контексті під «економічною безпекою домогосподарства» будемо розуміти «стан, що дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, і здатний задовольняти потреби» [5], а під фінансовою безпекою домогосподарств слід розуміти «систему фінансово-економічних відносин, що забезпечує стан захищеності фінансів домашніх господарств від зовнішніх та внутрішніх загроз і небезпек у процесі їх життєдіяльності» [6].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?