Фінансово-економічні взаємовідносини підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК - Автореферат

бесплатно 0
4.5 162
Дослідження соціально-економічних аспектів ефективності фінансово-економічних взаємовідносин у регіональному агропромисловому комплексі в ринкових умовах. Розподіл кінцевого ефекту між підприємствами – учасниками у молокопродуктовому підкомплексі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансово-економічні взаємовідносини підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствамиЄ.Храпливого Захист відбудеться 17 грудня 2009 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 55.859.01 в Сумському національному аграрному університеті за адресою: 40030, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Сумського національного аграрного університету за адресою: 40021, м. В дисертації обґрунтовано сутність поняття фінансово-економічних взаємовідносин, їх місце та рівень розвитку у молокопродуктовому підкомплексі АПК, проаналізовано і узагальнено особливості та сформовано методику дослідження фінансово-економічних взаємовідносин у молокопродуктовому підкомплексі АПК в ринкових умовах. Досліджено соціально-економічні аспекти ефективності фінансово-економічних взаємовідносин у регіональному молокопродуктовому підкомплексі АПК та чинники, що її формують. В диссертации обоснована сущность понятия финансово-экономических взаимоотношений их место и уровень развития в молочнопродуктовом подкомплексе АПК в рыночных условиях, проанализированы и обобщены особенности финансово-экономических взаимоотношений в молочнопродуктовом подкомплекса АПК, сформировано методику исследования финансово-экономических взаимоотношений в молочнопродуктовом подкомплексе АПК в рыночных условиях, Диссертантом проведен анализ динамики формирования сектора производства молока регионального молокопродуктового подкомплекса АПК, формирования и функционирования перерабатывающего сектора регионального молокопродуктового подкомплекса, исследованы социально-экономические аспекты эффективности финансово-экономических взаимоотношений в региональном молокопродуктовом подкомплексе и формирующие ее факторы, В работе также представлены результаты научной обработки возможных путей совершенствования организационных форм функционирования экономических взаимоотношений в системе регионального молокопродуктового подкомплекса АПК на основе интегративных процессов, совершенствования финансового обеспечения предприятий молокопродуктового подкомплекса регионального АПК, совершенствования распределения финального эффекта между предприятиями - участниками финансово-экономических взаимоотношений в молочнопродуктовом подкомплексе АПК.Сучасний стан фінансово-економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі України характеризується їх низькою ефективністю, розбалансованістю та обмеженою диверсифікацією організаційно-економічних форм їх реалізації. Зауважимо, що проблема полягає у визначенні основних шляхів удосконалення системи фінансово-економічних відносин між усіма учасниками технологічного ланцюга виготовлення кінцевої продукції молокопродуктового підкомплексу з метою підвищення соціально-економічної ефективності цього процесу з врахуванням особливостей цих взаємовідносин у вказаній сфері економіки. Для досягнення цієї мети визначені такі основні завдання: O розкрити суть фінансово-економічних взаємовідносин та визначити їх місце у сукупності економічних відносин у молокопродуктовому підкомплексі АПК; O здійснити оцінку стану та ефективності фінансово-економічних взаємовідносин у молокопродуктовому підкомплексі АПК Львівської області; У процесі дослідження використано методи: статистико-економічний - для опрацювання масиву статистичних та емпіричних даних; монографічний - для детального вивчення окремих елементів досліджуваного явища на прикладі конкретних обєктів; графічний - для наочної ілюстрації досліджуваних явищ, процесів і закономірностей; економіко-математичний і розрахунково-конструктивний - у вивченні можливостей оптимізації сировинної зони інтегрованого молокопродуктового формування; аналізу і синтезу, порівнянь, метод єдності історичного і логічного в економічних дослідженнях - для вивчення наявного досвіду агропромислової інтеграції в молокопродуктовій галузі АПК різних країн та виявлення можливостей застосування окремих позитивних його елементів в Україні; метод експертних оцінок, системно-діагностичного, структурно-логічного аналізу - для дослідження процесів агропромислової інтеграції та системи фінансово-економічних взаємовідносин і можливостей їх вдосконалення на прикладі молокопродуктового підкомплексу АПК Львівської області.У першому розділі “Теоретико-методичні основи фінансово-економічних взаємовідносин в молокопродуктовому під комплексі АПК” - обґрунтовано сутність поняття фінансово-економічних взаємовідносин, їх місце та рівень розвитку у молокопродуктовому підкомплексі АПК, проаналізовано і узагальнено особливості фінансово-економічних взаємовідносин у молокопродуктовому підкомплексі АПК в ринкових умовах, сформовано методику дослідження фінансово-економічних взаємовідносин у молокопродуктовому підкомплексі АПК.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?