Фінансово-економічні умови інвестиційної активності у сільському господарстві - Автореферат

бесплатно 0
4.5 147
Розробка практичних рекомендацій щодо формування економічних умов залучення капіталу в сільське господарство. Огляд підвищення ефективності його використання на етапі завершення реформування економічних процесів і стабілізації економічного розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Львівська державна фінансова академія Спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредитРобота виконана у Львівській державній фінансовій академії Міністерства фінансів України Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Буряк Петро Юрійович, Львівська державна фінансова академія Міністерства фінансів України, завідувач кафедри державних фінансів, ректор Захист дисертації відбудеться 29 жовтня 2010 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.886.01 у Львівській державній фінансовій академії Міністерства фінансів України за адресою: 79000, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської державної фінансової академії Міністерства фінансів України за адресою: 79000, м.Тому інвестор вибирає активи, від яких очікується швидке зростання вартості. У результаті окремі галузі можуть виявитися непривабливими для інвестора. У процесі аграрної реформи істотно змінилася організація інвестиційного процесу в сільському господарстві. Проте, зважаючи на зміну загальної економічної ситуації, перетворення, що відбуваються в галузі у процесі реформ, розвитку інститутів фінансування, багато теоретичних і методологічних питань, що стосуються, наприклад, оцінки інвестиційної привабливості на галузевому і регіональному рівнях, чинників інвестиційної привабливості і джерел фінансування інвестицій, підвищення ролі держави в інвестиційному процесі, вимагають додаткового дослідження. У дослідженні використовувалися загальнонаукові методи: теоретичне узагальнення і порівняння (використані для розкриття змісту істотної характеристики, розширення форм, методів, механізмів та інструментів залучення інвестиційних ресурсів); статистичного і графічного аналізу (для оцінки динаміки інвестиційних процесів, результатів роботи сільськогосподарських підприємств); системного підходу (для обґрунтування можливостей інвестування в сільськогосподарські підприємства фінансових ресурсів, акумульованих приватними та державними інвесторами); рядів динаміки (для відображення зміни величини показників, що визначають інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств, обсяг залучення та ефективність використання інвестиційних ресурсів); економіко-математичного моделювання (для визначення ефективності фінансових інструментів, вибору оптимального інвестиційного рішення), абстрактно-логічний (для узагальнення результатів дослідження та формування висновків). економічний капітал сільський господарствоПрибуток, як внутрішнє джерело фінансування інвестицій, втратив своє значення в сільському господарстві через низьку прибутковість галузі. У міру посилення дії у вітчизняній економіці ринкових принципів, сільське господарство з причини особливостей його інвестиційного процесу стає все менш привабливим для інвестицій, що вимагає належного державного втручання. У другому розділі - «Ефективність інвестиційної діяльності в сільському господарстві» - проведено економічну оцінку інвестиційної привабливості сільського господарства Львівської області, охарактеризовано особливості інвестиційного процесу у сільському господарстві Львівської області: структуру інвестиційних вкладень та основні джерела фінансування, визначено інвестиційну привабливість сільського господарства адміністративних районів Львівської області за допомогою економіко-математичних методів. Сільське господарство потенційно є інвестиційно привабливим для інвесторів, однак вони не ризикують вкладати кошти через високі ризики в цій галузі. Сільське господарство Львівської області загалом є прибутковим, що в першу чергу береться до уваги будь-яким інвестором.У рамках централізованої планової системи поняття «інвестиції» ототожнювали з поняттям «капітальні вкладення». Ми визначаємо інвестиції як залучені субєктами господарювання економічні активи різної форми, що накопичені раніше з метою відтворення та примноження спожитого капіталу, а отже, і збільшення доходів. Державне управління інвестиційною діяльністю базується на таких принципах: взаємна відповідальність інвесторів і держави; децентралізація інвестиційного процесу і збільшення обсягів змішаного фінансування інвестиційних проектів; юридична відповідальність інвесторів відповідно до законодавства; удосконалення системи законів про інвестиційну діяльність. Підтримка державою інвестиційної діяльності будь-якої форми власності інвестора повинна сприяти розвитку конкуренції і становленню ринкових відносин. Аналіз сучасного стану аграрного сегмента ринку інвестицій показує, що з початку формування ринкової економіки сільськогосподарські господарюючі субєкти відчувають дуже гостру нестачу джерел інвестицій, практично повністю втрачені внутрішні (власні) джерела накопичення.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?