Фінансово-бюджетний контроль в механізмі державного регулювання територіального розвитку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 168
Модель механізму державного регулювання і система управління фінансами на регіональному рівні. Процедури фінансово-бюджетного контролю за діяльністю державних підприємств. Оцінка ефективності функціонування органів фінансово-бюджетного контролю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУРобота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України. Науковий керівник: Розпутенко Іван Васильович, доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економічної політики. Офіційні опоненти: Біла Світлана Олексіївна, доктор наук з державного управління, професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України, головний науковий співробітник; Стрельцов Володимир Юрійович, кандидат наук з державного управління, доцент, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, начальник управління інформатизації навчального процесу. Захист відбудеться "23" листопада 2006 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.127.03 в Гуманітарному університеті "Запорізький інститут державного та муніципального управління" за адресою: 69002, м.Вирішення завдань фінансового оздоровлення економіки та зміцнення державних фінансів обєктивно вимагали від влади створення інституціональних структур, які були призначені забезпечити фінансовий контроль не тільки за формуванням доходів держави, a й за їх розподілом та використанням. Разом з тим сучасні українські та іноземні фахівці, аналізуючи сутність фінансового контролю в ринкових умовах, не приділяють значної уваги здійсненню фінансово-бюджетного контролю в механізмі державного регулювання територіального розвитку України. Недосконало визначено сутність фінансово-бюджетного контролю в механізмі державного регулювання територіального розвитку, відсутня модель системи державного регулювання територіального розвитку, неповністю проведено оцінку ефективності фінансово-бюджетного контролю, недостатньо обґрунтовано елементи системи фінансово-бюджетного контролю органів місцевого самоврядування, відсутні процедури фінансово-бюджетного контролю за діяльністю державних підприємств, а сама система управління фінансами на регіональному рівні потребує доопрацювання. Роль автора полягає у розробці моделі механізму державного регулювання територіального розвитку та в удосконаленні оцінки ефективності фінансово-бюджетного контролю. Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: - виявити перспективні напрями подальших досліджень фінансово-бюджетного контролю в механізмі державного регулювання територіального розвитку на основі аналізу наукової літератури українських та зарубіжних вчених;У першому розділі - "Теоретичні основи фінансово-бюджетного контролю в механізмі державного регулювання територіального розвитку" - досліджено й узагальнено теоретичні основи фінансового контролю, визначено поняття та сутність фінансово-бюджетного контролю в механізмі державного регулювання територіального розвитку. Відповідно до мети фінансово-бюджетного контролю основними його завданнями мають бути: організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням прибуткових і витратних статей Державного бюджету та місцевих бюджетів, структурою і цільовим призначенням; визначення ефективності та доцільності витрат державних коштів і використання державної та комунальної власності; оцінка обґрунтованості прибуткових і витратних статей Державного бюджету; фінансова експертиза проектів законів України, а також нормативно-правових актів органів державної влади, що передбачають витрати коштів Державного бюджету; аналіз виявлених відхилень від встановлених показників Державного бюджету і підготовка спрямованих на їх усунення пропозицій, на вдосконалення бюджетного процесу в цілому; контроль за надходженням до бюджету податкових і неподаткових доходів; оцінка ефективності діяльності міністерств і відомств щодо використання коштів Державного бюджету і позабюджетних фондів; контроль за реалізацією механізму міжбюджетних відносин; контроль за формуванням і розподілом цільових бюджетних фондів фінансової підтримки регіонів; виявлення фінансових зловживань у сфері бюджетних відносин; проведення профілактичної інформаційної роботи з метою підвищення бюджетної дисципліни. Основними принципами, на яких має ґрунтуватися фінансово-бюджетний контроль, є такі: обєктивність та обґрунтованість, відображення виявлених фактів вчинення правопорушень у бюджетній сфері, єдність правової бази та стандартів у сфері здійснення фінансово-бюджетного контролю, гласність його результатів, відповідальність контрольних органів та посадових осіб за свої дії (бездіяльність) під час здійснення контролю.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?