Фінансово-бюджетні механізми реалізації антимонопольної політики на ринку житлової нерухомості України: регіональний контекст - Статья

бесплатно 0
4.5 237
Дослідження особливостей та характеристик кон’юнктури регіональних ринків житлової нерухомості. Визначення фінансово-бюджетних механізмів щодо реалізації антимонопольної політики на ринку житлової нерухомості. Процес цінового утворення на житлові об’єкти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансово-бюджетні механізми реалізації антимонопольної політики на ринку житлової нерухомості України: регіональний контекстВ даній статті досліджено особливості та характеристики конюнктури регіональних ринків житлової нерухомості. Визначено фінансово-бюджетні механізми щодо реалізації антимонопольної політики на ринку житлової нерухомості. Багато вітчизняних та іноземних дослідників присвятили свої праці особливостям розвитку ринків житлової нерухомості, їх проблемам та динаміці, значне місце серед них займають А. Український ринок житлової нерухомості слугує компонентом багатофакторної системи економічних відносин та вважається механізмом, за допомогою якого поєднуються інтереси та права, а також, формуються ціни на обєкти житлової нерухомості. Також, слід зазначити, що ціна обєкта житлової нерухомості на ринку залежить не тільки від наявної конюнктури на ньому, але й від особливостей його функціонування, а саме: ймовірністю виникнення ризиків при інвестуванні капіталу, можливою ціною продажу обєкта житлової нерухомості на конкретну дату, можливим рівнем дохідності тощо.Перелік питань щодо дослідження ринку житлової нерухомості збільшується. Для нормального функціонування регіональних ринків житлової нерухомості необхідно застосовувати бюджетні механізми реалізації антимонопольних заходів, які представлені державним регулюванням купівлі, продажу, передачі та реорганізації обєктів житлової нерухомості з метою здійснення цих процесів із дотриманням принципів конкуренції.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?