Фінансовий звіт: прагматика, семантика, структура (на матеріалі російської мови) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 147
Встановлення загальнотеоретичних критеріїв виділення аналізованого лінгвістичного феномена і визначення його термінологічної суті і жанрово-дискурсивної віднесеності. Розгляд лінгвістично-орієнтованих класифікацій наявних видів фінансового звіту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ: ПРАГМАТИКА, СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ)Науковий керівник доктор філологічних наук, професор Панченко Олена Іванівна, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Винниченка кандидат філологічних наук, доцент Кожушко Світлана Павлівна, Дніпропетровський університет економіки та права, завідувач кафедри іноземних мов Захист відбудеться “19 ”травня 2010 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара за адресою: 49010, м. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (вул.В останні десятиліття мова переживає майже революційні перетворення і не може не змінюватися перш за все з тієї причини, що в основі актів комунікації, засобом практичного здійснення яких є мова, лежить віддзеркалення дійсності, яка перебуває в постійному русі. Своєрідній розвиток у звязку зі сказаним отримує в наш час такий жанр економічних текстів, як фінансовий звіт (ФЗ). У даній роботі фінансовий звіт розглядається як стандартний фінансово-економічний документ, вимоги до якого склалися протягом тривалого періоду часу, і як нестандартний текст, який може мати різноманітні форми, описані в роботі. Таким чином, ми визначаємо фінансовий звіт як повідомлення, що обєктивувалося у письмовій формі, змістом якого є підведення підсумків діяльності, повязаної з фінансами як субєкта економічної сфери, так і приватної особи. Фінансовий звіт, з одного боку, є обовязковою формою звітності субєктів господарювання, з іншого боку - особливим чином звязаним текстом, у розумінні якого важливу роль відіграють екстралінгвістичні чинники, тобто економічна основа ФЗ.У першому розділі дисертації «Лінгвістичні аспекти дослідження фінансового звіту» на основі аналізу наявної теоретичної літератури визначається лінгвістичний статус фінансового звіту і його різновидів. В останні ж роки функціонування фінансових звітів істотно розширило свою жанрово-дискурсивну належність і ареал затребуваності, і звіт обєктивно став предметом спеціальних досліджень, у тому числі лінгвістичних, будучи особливим жанром офіційно-ділової комунікації. Основна мета фінансових звітів полягає в тому, щоб надати інформацію про фінансове становище (бухгалтерський баланс), результати діяльності (звіт про прибутки і збитки) і зміни у фінансовому становищі (звіт про рух грошових коштів) компанії. Такі ознаки фінансового звіту, як специфічна тематика, особливі принципи композиції (у більшості випадків ФЗ будується у вигляді таблиці), нівеляція стилістичних прийомів, перевага лексики певної семантики і стильової належності, дозволяють виділити фінансовий звіт як особливий жанр економічного дискурсу. «Текстова природа фінансового звіту» висвітлює фінансовий звіт як предмет лінгвістики тексту.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТІ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?