Фінансовий стан державного підприємства "Рокитнівський лісгосп" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 119
Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства "Рокитнівське лісове господарство". Аналіз фінансових чинників, що призводять до неплатоспроможності підприємства. Структурно-динамічний аналіз власного капіталу державного підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Підприємництво у різних формах виступає як невідємна частина сучасного суспільного процесу, як рушійна сила економічного прогресу. При переході до ринкових відносин вітчизняні підприємства зіткнулись з проблемою невпевненості у ділових партнерах, у законодавчій базі, політиці держави, з невизначеністю майбутніх доходів і витрат, а отже, і перспектив діяльності підприємства. Тому треба звернути увагу на доцільне використання фінансів підприємства та його фінансову діяльність. Виявлення фінансового стану підприємства дозволить власникам, керівникам, партнерам по бізнесу, банкам визначати надійність, стабільність даного підприємства, оцінювати ефективність використання фінансових ресурсів, спрогнозувати фінансові результати його діяльності. Комплексний і систематичний підхід до фінансового стану підприємства дасть можливість підприємству розвиватись у довгостроковій перспективі.Вирішення цих завдань здійснюється шляхом планомірного проведення ряду рубок догляду за лісом і біотехнічних заходів, що становить єдиний технологічний процес вирощування високопродуктивного деревостою. Основними напрямками діяльності являються: 1) проведення заходів по відновленню лісів, підвищенню їх продуктивності, створенню насаджень із швидкоростучих і технічно цінних деревних порід, які в найкоротший строк дають велику кількість деревини народному господарству; На території підприємства створено ряд природозаповідних обєктів, загальною площею 11410 га, зокрема ботанічні заказники загальнодержавного значення , загальною площею 3430га, де ростуть рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, цінні історичні деревостани дуба, знаходяться поселення різних звірів та птахів та гідрологічні заказники загальнодержавного значення , загальною площею 2800га. На підприємстві існує такий перелік посадових осіб: директор, заступник директора, головний інженер, інженер будівельник, механік, головний лісничий, інженер лісового господарства, інженер по лісовим культурам, інспектор по захисту лісу, інженер по охороні лісу, інженер пожежної безпеки та охорони лісу, інженер по охороні праці, головний бухгалтер, економіст, бухгалтер, бухгалтер-касир, секретар-друкар, юрист, завскладом. Коефіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності та середньорічної зарплати становить 0,99, що говорить про те, що заробітна плата за цей період зростала швидше, ніж продуктивність.Детальний аналіз необоротних активів по ДП «Рокитнівський лісгосп» показує, що необоротні активи зросли в звітному році порівняно з минулим роком на 1350 тис. грн., тобто на 20,1%. За аналізуючий період відбувся спад частки оборотних активів у цілому, що свідчить про негативні зміни в складі активів підприємства, бо вказує на формування менш мобільної структури активів, що спричиняє зменшення оборотності капіталу. Детальний аналіз дебіторської заборгованості по ДП «Рокитнівський лісгосп» показує, що дебіторська заборгованість скоротилась в звітному році порівняно з минулим роком на 394 тис. грн. При аналізі фінансових результатів діяльності ДП «Рокитнівський лісгосп» нами було розглянуто такі показники як: валовий прибуток, фінансові результати від операційної діяльності: прибуток, фінансові результати до оподаткування: прибутку та чистий фінансовий результат: прибуток. Обєктом особливої уваги на будь-якому підприємстві є прибуток від операційної діяльності, тому що його розмір складає основну частину прибутку від звичайної діяльності, тобто показує які прибутки має підприємство від тієї діяльності заради якої було створене дане підприємство.Заходи щодо покращення фінансово-господарського стану згрупуємо у вигляді таблиці 3.1 Найменування показника, щодо якого досліджуються негативні тенденції Фактичне значення Формула для розрахунку Нормативне значення показника (за наявності) Позитивна тенденція Характер зміни Запропоновані заходи Чиста рентабельність продажу продукції 0,49 0,53 ЧП/ЧД*100 - До зростання Позитивний Продовжувати збільшувати прибуток за рахунок підвищення доходу та зменшення витрат.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?