Фінансовий ринок та його роль в мобілізації та розподілу фінансових ресурсів - Реферат

бесплатно 0
4.5 142
Поняття і сутність фінансового ринку, основні напрями його вдосконалення. Трансформація не задіяних фінансових коштів у позичковий капітал. Механізм перерозподілу ресурсів між окремими суб’єктами підприємницької діяльності. Регіональні ознаки ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Національний Гірничий Університет Кафедра економічного аналізу та фінансів Реферат з дисципліни "Фінанси" на тему: "Фінансовий ринок та його роль в мобілізації та розподілу фінансових ресурсів"Фінансовий ринок може успішно розвиватися і функціонувати лише в ринкових умовах. Перерозподіл фінансових ресурсів за допомогою фінансового ринку має певні часові обмеження і здійснюється на умовах платності та конкурентоспроможності. Фінансовий ринок значно впливає на ефективність, стійкість та еластичність фінансової системи. По суті, фінансовий ринок у розподільчих і перерозподільчих процесах фінансових ресурсів виконує ті функції, які не може виконати жодна складова фінансової системи.Існування в економіці тимчасово вільних капіталів породжує фінансові ринки. Роль фінансового ринку в сучасній економіці полягає в акумулюванні заощаджень та тимчасово вільних фінансових ресурсів і використанні їх для забезпечення потреби у грошовому капіталі як фізичних осіб, так і підприємницьких структур, організацій та держави. Фінансовий ринок - це сфера специфічних економічних відносин, у процесі яких формується попит і пропозиція на фінансовому ринку за допомогою фінансових посередників здійснюється акт їх купівлі-продажу (). Головне завдання фінансового ринку полягає у трансформації не задіяних фінансових коштів у позичковий капітал, тобто в грошовий капітал, власник якого надає його іншим особам на встановлений термін на умовах повернення з оплатою певного відсотку(14). Структура цього ринку, що визначається як механізм перерозподілу грошових коштів між секторами і субєктами економіки, збалансування окремих грошових потоків та грошового ринку в цілому, включає ринок грошей (короткострокові позики і фінансові активи та валютний ринок) і ринок капіталів (фінансовий), до якого віднесені ринки цінних паперів та середньо-і довгострокових банківських позик.Фоновий ринок сприяє зростанню вартості фінансових інструментів, що відволікає кошти від вкладання їх у розвиток виробничого сектору економіки країни. Але Україна поки що не належить до таких країн, а темпи зростання спекулятивних операцій на нашому фондовому ринку уже випереджають темпи розбудови його та вітчизняної ринкової економіки. У сучасних умовах універсалізація діяльності фінансових установ, розширення спектра фінансових послуг та зростання ролі небанківських фінансово-кредитних інститутів (спільного інвестування, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок тощо) у здійсненні фінансового інвестування стали важливою передумовою для сталого економічного зростання в багатьох країнах. Сьогоднішній стан розвитку ринку фінансових послуг в Україні неповною мірою відповідає таким тенденціям, що призводить до його суттєвого відставання, не конкурентоспроможності, ізольованості та неготовності увійти у глобальну фінансову систему(8). Ці послуги є дорогими для клієнта, що повязано з неврегульованості низки проблем: вимог Закону України "Про лізинг" щодо строку використання обєкта лізингу, який повязаний з амортизацією цього обєкта; обмеження стосовно переліку субєктів, які можуть користуватися майном за договорами лізингу; невідповідності основних понять лізингу прийнятим у світовій практиці нормам; несприятливої податкової політики щодо ПДВ за договорами лізингу тощо.Розвиток фінансового ринку значною мірою відображає гнучкість фінансової системи та швидкість, з якою вона може пристосовуватися до змін в економічному та політичному житті країни, а також до різноманітних процесів, які відбуваються за її межами. Досконалий фінансовий ринок - це ринок, який може точно й своєчасно відображати попит і пропозицію фінансових ресурсів і з найменшими затратами звести за допомогою посередників одне з одним постачальників і споживачів грошей або капіталу. Ці умови не завжди можливі навіть у економічно відносно розвинутих державах, тому фінансові ринки дуже часто потрясають кризи, що спричиняє ще радикальніший та економічно не завжди виправданий перерозподіл фінансових ресурсів як всередині країни, так і в міждержавних масштабах. Мають свої особливості й вади процеси формування та функціонування фінансового ринку в країнах із перехідною економікою. До них належать: вільний доступ до ринкової інформації і ринкових інструментів для всіх учасників фінансового ринку; прозорість ринку є реальний захист інвесторів; ліквідність фінансових інструментів ринку; конкурентоспроможність та ефективність; відповідність міжнародним стандартам.

План
Зміст

Вступ

1. Суть і роль фінансового ринку в економіці

2. Розвиток фінансового ринку на сучасному етапі

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?