Фінансовий процес як вид юридичного процесу - Статья

бесплатно 0
4.5 81
Вивчення можливості поширення основних положень юридичного процесу на фінансові правовідносини. Характеристика фінансово-правового процесу, що існує у межах фінансового матеріального права. Дослідження його поняття, ознак, видів, принципів та стадій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Проаналізовано можливість поширення основних положень юридичного процесу на фінансові правовідносини. Визначено, що у фінансово-правовій теорії процесуальні явища ще не набули відповідного визнання як певної системи взаємоповязаних елементів - норм, відносин, процесуальної форми, процесу, попри те, що існують і певною мірою виконують свою функцію.У фінансово-правовій теорії процесуальні явища ще не набули відповідного визнання як певної системи взаємоповязаних елементів - норм, відносин, процесуальної форми, процесу, однак існують і певною мірою виконують свою функцію. Мета статті полягає у спробі аргументувати положення про те, що фінансово-процесуальне право обєктивно існує і пронизує по вертикалі площину фінансового права. юридичний процес фінансовий правовий Відтак можна розглядати фінансовий процес і як юридичний процес у його вузькому, класичному розумінні, де учасником відносин повинен бути суд (судовий процес), і у більш широкому тлумаченні юридичного процесу, що охоплює всі прояви процедурної діяльності. Юридичний процес визначався як комплексна система правових форм діяльності уповноважених органів держави, посадових осіб, а також зацікавлених у вирішенні різноманітних юридичних справ інших субєктів права, що регулюється правовими (процедурними та процесуальними) нормами, а його результати закріплюються у відповідних організаційно-правових актах. Протасов вивчав юридичний процес як наукову теорію, причому - як метатеорію, тобто аналізував не «єдиний» процес, а науку про нього.Вважаємо логічним уведення в наукову термінологію та у законодавчу площину країни терміна «фінансовий процес».

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?