Фінансовий облік - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 31
Мета, сутність та призначення фінансового обліку. Відображення господарських операцій. Зміст фінансової звітності та її якісні характеристики. Правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Однією з облікових функцій бухгалтерського обліку є фінансовий облік.Фінансовий облік здійснюється відповідно до законодавства країни та міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку. У фінансовому обліку формуються вартісні показники діяльності підприємства і виявляються зовнішні звязки з постачальниками, покупцями, банками, інвесторами, акціонерами. Дані фінансового обліку є базою для складання фінансової, статистичної, податкової та інших видів бухгалтерської звітності, що використовують грошовий вимірник. У фінансовому обліку відображається інформація про окремі господарські операції, які є первинними елементами господарської діяльності підприємства. Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.Фінансова звітність підприємства складається з: - Форма 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначається Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», який був затверджений наказом МФУ від 07.02. 2013 р. Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Інформація, що надається у фінансовій звітності, повинна відповідати якісним характеристикам, які закладені у П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: - бути дохідливою і розрахованою на однозначне тлумачення її користувачами; Висновок: Дотримання принципів бухгалтерського обліку дозволяє забезпечити якісні характеристики фінансової звітності й забезпечити потреби користувачів про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?