Фінансовий облік у системі управління підприємством - Реферат

бесплатно 0
4.5 97
Сутність фінансового обліку, класифікація користувачів облікової інформації. Документообіг форм обліку безготівкових розрахунків. Характеристика обліку лізингових операцій. Відображення оренди землі. Організаційна структура лізингового підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
. Фінансовий облік у системі управління підприємством та користувачі облікової інформаціїДругою подією стало прийняття Закону України “Про лізинг” №723/97-ВР від 16.12.97 р., який набрав чинності з дня опублікування, тобто з 10.01.98 р., зі змінами і доповненнями від 14 січня 1999 р., визначає механізм здійснення лізингових операцій, а стаття 1 цього Закону України дає відповідь на запитання - що таке лізинг?: “Лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних або залучених фінансових коштів та проявляється у наданні лізингодавцем у виняткове користування на визначений термін лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або придбавається ним у власність за дорученням і згодою з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна за умови здійснення лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів”. Поняття оренди визначено Законом України “Про оренду державного майна” №98/95-ВР від 14.03.95 р.: “...Оренда являє собою засноване на договорі термінове платне володіння і користування майном, необхідним орендарю для здійснення підприємницької та іншої діяльності”. Згідно з П(С)БО 14 “Оренда” - оренда - це угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем терміну. З погляду автора підручника операційна оренда - це оренда, яка передбачає передачу орендарю (лізингоодержувачу) в платне користування від лізингодавача необоротні активи (обєкти лізингу) на термін, що не перевищує термін їх повної амортизації (до 90% вартості обєкта лізингу), з обовязковим поверненням таких необоротних активів орендодавцю у звязку з закінченням терміну дії операційної оренди, визначеного договором оренди. 11.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?