Фінансовий облік розрахунків з бюджетом - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 74
Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства до бюджету. Збір на обов’язкове соціальне, пенсійне страхування а також на випадок безробіття. Облік розрахунків підприємства з бюджетом, звітність по податках, зборах і платежах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Курсова робота на тему: Фінансовий облік розрахунків з бюджетом Виконав: студент ІІІ курсу факультету економіки групи Б-4Сьогодні, коли триває спад виробництва промислової продукції, збільшується заборгованість між субєктами підприємницької діяльності, накопичуються борги з платежів до бюджету і позабюджетних фондів, держава вживає конкретних заходів, спрямованих на створення ефективних умов для підприємств, що виробляють продукцію, виконують роботи і надають послуги шляхом зниження податкового тиску. Останніми роками у нашій державі намітилася стійка тенденція до зниження податкового тягаря з метою підтримки вітчизняного товаровиробника. облік звітність податок бюджет Наприклад, у ході вивчення нових законодавчих і нормативних документів з оподаткування податковими органами здійснюється ретельний аналіз обєктів, бази оподаткування, порядок обчислення і сплати податків, зборів (обовязкових платежів), зіставлення з пропозиціями, що надходять від платників податків. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності субєктів малого підприємництва", згідно з яким субєкти господарської діяльності малого підприємництва - юридичні особи одержали можливість з 1 січня 1999 р. застосовувати спосіб оподаткування шляхом сплати єдиного податку. Багатозначна сукупність податків дає змогу не тільки більшою мірою охопити всі можливі джерела оплати, запобігши ухиленню від оподаткування, врахувати платоспроможність платників податків, тобто поліпшити виконання ними своєї фіскальної функції, а й оптимізувати їх регулюючий вплив на економічні відносини в країні.Податки і збори - це обовязкові платежі до бюджету і державних цільових фондів, що здійснюються платниками у порядку і на умовах, визначених законодавчими актами. Прямі встановлюються безпосередньо щодо платників, їх розмір залежить від масштабів обєкта оподаткування: - податок на прибуток; Державні цільові фонди - це фонди, створені відповідно до законів України, що формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обовязкових платежів) юридичних осіб, незалежно від форм власності і внесків фізичних осіб. Платниками податків є юридичні та фізичні особи, на які, відповідно до законодавчих актів, покладено обовязок сплачувати податки. Необхідно також звернути увагу на те, що внесено зміни й у визначення бази оподаткування податком на додану вартість, а саме: до внесення змін до бази оподаткування входили всі податки і збори, а з уведенням в дію змін до бази оподаткування при продажу включаються тільки загальнодержавні податки і збори.Субєкти підприємницької діяльності у процесі виробництва створюють нову вартість, яка за сучасних умов в Україні складається з фонду оплати праці, прибутку (частина якого вилучається до бюджету), а також податку на додану вартість і акцизного збору (дане підприємство не сплачує), які в повному обсязі підлягають вилученню на загальнодержавні потреби, тобто до державного бюджету. Податок на додану вартість - це частина новоствореної вартості, яка сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг. У сфері обігу податок на додану вартість стимулює продавців до стримування продажних цін на товари і послуги. Визначення платників податку на додану вартість, обєкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету визначено у Законі України "Про податок на додану вартість" зі змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2000р. Датою виникнення податкових зобовязань з продажу товарів вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: - або дата зарахування коштів від покупці на банківський рахунок платника податку, як оплата товарів, що підлягають продажу, а у разі продажу товарів за готівкові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;Згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" станом на 1 грудня 1999 року (№ 283/97 - ВР), обєктом оподаткування є прибуток, який визначається платником зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно із Законом: на суму валових витрат платника податку, або суму амортизаційних відрахувань. Валовий доход включає: загальні доходи від реалізації товарів, доходи від операцій особливого виду (бартерні), доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді. До валового доходу підприємство не включає: суми податку на додану вартість; суми коштів або вартість майна, отримані платником податку як компенсація або за рішенням суду. У обліку визначається скоригований валовий доход різницею між валовим доходом за звітний період і сумами, що викл

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства до бюджету

1.1 Податок на додану вартість

1.2 Податок з прибутку підприємств

1.3 Прибутковий податок з громадян

1.4 Збір на обовязкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття

1.5 Збір на обовязкове державне пенсійне страхування

1.6 Комунальний податок

1.7 Відрахування до інноваційного фонду

Розділ 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків з бюджетом

Розділ 3. Звітність по податках, зборах і платежах

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?