Фінансовий облік необоротних активів бюджетної установи - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 105
Економічна характеристика, аналітичний та синтетичний облік необоротних активів та незавершеного капітального будівництва. Формування показників фінансових звітів установи про НА. Методики бухгалтерського обліку та фінансової звітності в установах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Фінансовий облік необоротних активів бюджетної установиЗгідно з урядовою програмою реформування бухгалтерського обліку впроваджено нову економічну класифікацію видатків бюджетних установ, кошторис доходів і видатків, план рахунків і порядок його застосування, баланс та інші форми місячної, квартальної та річної звітності. Завдання даної курсової роботи полягає в наступному: систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обліку, набуті під час вивчення курсу «Фінансовий облік І» і «Фінансовий облік ІІ»; Бухгалтерський облік в сільській раді ведеться відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, згідно “Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання”, затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000р. У першому розділі вивчається економічна характеристика необоротних активів, наводиться визначення обєкту обліку відповідно до чинних нормативних документів - положень (стандартів) бухгалтерського обліку та його тлумачення в науковій економічній літературі. У загальних висновках буде представлено основні положення установи, методики і техніки бухгалтерського обліку та фінансової звітності як загалом, так і зокрема в Малинській сільській раді. бухгалтерський облік необоротний активБухгалтерський облік необоротних активів повинен забезпечити правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в облікових регістрах надходження необоротних активів, їх переміщення всередині установи, вибуття з установи та надавати достатні дані для здійснення контролю за збереженням та правильним використанням кожного обєкта необоротних активів. З метою своєчасного відображення надходження, вибуття, ліквідації та руху необоротних активів аналітичний облік необоротних активів Малинською сільською радою ведеться за місцем зберігання (експлуатації) та в бухгалтерії за типовими формами, які затверджені спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 N 125/70 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.97 за N 612/2416. Отримано постільну білизну "Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах", , ОЗ-9 (бюджет) Загальний акт приймання необоротних активів Нараховано знос основних засобів "Відомість нарахування зносу на основні засоби" ОЗ-12 (бюджет) Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ "Інвентарний список основних засобів" - типова форма ОЗ-11 (бюджет) застосовується матеріально відповідальними особами для здійснення пообєктного обліку необоротних активів за місцезнаходженням (місцем експлуатації) обєктів необоротних активів.Синтетичні рахунки - це балансові рахунки, що узагальнюють облік господарської діяльності підприємства. Облік наявності та змін сукупностей економічно однорідних господарських засобів і джерел їх утворення в грошовому вимірнику називається синтетичним обліком. Для детальної характеристики обєктів бухгалтерського обліку використовується аналітичний рахунок, в яких крім вартісного вимірника використовуються натуральні й трудові вимірники. Облік наявності та змін окремих видів і обєктів господарських засобів та джерел їх утворення з використанням різних вимірників називається аналітичним обліком. Аналітичний і синтетичний облік в Малинській сільській раді ведеться за допомогою Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 р.До основних засобів належать матеріальні активи, які використовуються установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року і вартість яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 1000 гривень за одиницю (комплект). Відмінною рисою основних засобів є не їх довговічність з точки зору фізичної суті, а можливість багаторазово або безперервно використовувати протягом тривалого періоду часу. До основних засобів належать незалежно від вартості: 1) сільськогосподарські машини та знаряддя; Для обліку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобів у Плані рахунків передбачено рахунок 10 "Основні засоби", який розподіляється на субрахунки: 101 "Земельні ділянки"; Якщо один обєкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий обєкт основних засобів.

План
Зміст

Вступ

1. Економічна характеристика необоротних активів

2. Первинний облік необоротних активів

3. Аналітичний та синтетичний облік необоротних активів

3.1 Облік основних засобів

3.2 Облік інших необоротних матеріальних активів

3.3 Облік нематеріальних активів

4. Формування показників фінансових звітів установи про необоротні активи

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?