Фінансовий інжиніринг як об’єкт обліку інновацій - Статья

бесплатно 0
4.5 92
Теоретичні основи фінансового інжинірингу як інноваційного об’єкта обліку в системі управління підприємством в умовах динамічного ринкового середовища. Аналіз визначення інструментів, які в поєднанні дають можливість розробляти нові фіскальні моделі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК ОБЄКТ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙКорінні зміни в соціально-економічній сфері, що відбулися протягом останніх двадцяти років в Україні, створили можливості впровадження ринкових методів господарювання, одним із яких є фінансовий інжиніринг. Це обумовлює необхідність і актуальність дослідження щодо обґрунтування теоретичних засад фінансового інжинірингу як обєкт обліку інноваційної діяльності в системі управління сучасним українським підприємством, на основі яких формується його обліково-аналітичне забезпечення. Побудова раціональної бізнес-системи підприємства, її інтеграція в діловий обіг, здійснення контролю за ключовими фінансово-економічними параметрами діяльності, а також зміна внутрішнього та зовнішнього середовищ можуть бути досягнуті за допомоги методів та інструментів інжиніринга. Інжиніринг включає комплексні дослідження щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування, комплекту проектних документів, а також розробку рекомендацій стосовно організації виробництва та управління, експлуатації обладнання та продажу готової продукції. Створення загальної керованої системи на підприємстві (фінансового інжинірингу) передбачає процес впорядкованих дій з формування раціональної структури управління, забезпечення єдиного інформаційного поля та постановки технології планування, обліку та контролю за рухом грошових коштів та фінансових результатів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?