Фінансовий моніторинг у забезпеченні функціонування системи економічної безпеки банківських установ в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 207
Методичні підходи до оцінювання банківськими установами ризику легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Функціонування системи економічної безпеки суб"єктів господарювання. Типова структура внутрішніх програм протидії легалізації доходів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДПроте, віддаючи належне теоретичній та практичній цінності попередніх наукових здобутків, існує гостра потреба у проведенні комплексного дослідження проблем конструювання, організації та функціонування системи економічної безпеки вітчизняних банків з урахуванням наукового аналізу чинників, що впливають на стан економічної безпеки банку, серед яких ризик використання банківських послуг з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Важливість вирішення науково-прикладних питань для теорії економічної безпеки субєктів господарювання і зумовила необхідність дослідження теоретико-методичних засад фінансового моніторингу як складової системи забезпечення економічної безпеки банківських установ в Україні. Мета дослідження полягає у комплексному дослідженні теоретико-методичних основ економічної безпеки банківської діяльності та розробці наукових рекомендацій з удосконалення фінансового моніторингу як важливої складової забезпечення функціонування системи економічної безпеки банківських установ в Україні. У процесі роботи над дисертацією використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання, а саме: діалектичний метод пізнання економічних явищ - при дослідженні сучасного стану і тенденцій функціонування системи економічної безпеки банківських установ (розділ 1.1), а також при дослідженні легалізації (відмивання) „брудних“ коштів як соціального феномена та визначенні його впливу на систему економічної безпеки банківських установ (розділ 1.2); економічного аналізу - під час аналізу організації фінансового моніторингу у вітчизняних банківських установах (розділ 2.2) та оцінки ризику використання банківських послуг з метою відмивання „брудних“ коштів (розділ 2.3); системний - для аналізу ризику відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, у системі економічної безпеки банківських установ (розділ 2.2), комплексного визначення методики створення системи економічної безпеки підприємства (розділ 1.1, 3.2); історико-правовий - у вивченні чинної нормативно-правової бази, що регламентує діяльність із забезпечення безпеки підприємств, здійснення фінансового моніторингу, а також законодавчих актів, які втратили чинність (розділ 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2); порівняльний - для дослідження економіко-правової сутності фінансового моніторингу у системі забезпечення економічної безпеки банківських установ (розділ 1.3); формальної логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, узагальнення, моделювання) - під час визначення потенційних негативних проявів ризику відмивання кримінальних коштів на рівні системи економічної безпеки банку (розділ 2.2), а також при обґрунтуванні форм і методів оптимізації фінансового моніторингу як складової системи економічної безпеки банку (розділ 3.2, 3.3). методичні підходи до розробки Програми здійснення фінансового моніторингу на рівні конкретної банківської установи шляхом визначення типової структури цієї Програми, яка передбачає класифікацію видів діяльності банківської установи і наявність матриці відповідності критеріїв сумнівності фінансових операцій видам діяльності банківської установи та складається із семи розділів: загальні положення; ознаки фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за критеріями сумнівності; порядок виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; порядок зясування суті та мети здійснення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; порядок інформування відповідальної особи про виявлені операції, котрі підлягають фінансовому моніторингу; порядок забезпечення конфіденційності та зберігання документів за фінансовими операціями; контроль над виконанням програми;У першому розділі „Теоретико-методичні основи забезпечення функціонування системи економічної безпеки банківських установ в Україні“ проаналізовано теоретичні підходи до визначення сутності економічної безпеки банківської діяльності й методичні підходи до формування та забезпечення функціонування системи економічної безпеки банків. Зясовано напрямки, форми впливу процесу легалізації (відмивання) „брудних“ коштів як на економічну безпеку держави, так і на систему економічної безпеки банківських установ, розкрито економіко-правову сутність фінансового моніторингу як складової системи забезпечення економічної безпеки банківських установ в Україні. У першому підрозділі „Теоретичні засади формування системи забезпечення економічної безпеки банківських установ“ доведено, що банківський сектор є специфічною складовою економіки України й ефективність системи економічної безпеки фінансово-кредитних установ позначається на функціонуванні інших галузей народного господарства та на економічній безпеці держави в цілому.

План
Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?