Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 73
Аналіз питань організації діяльності підприємства в зовнішньоекономічній сфері. Теоретичні та методологічні основи, сутність, організаційно-функціональна структура фінансового менеджменту ЗЕД підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового управління ЗЕД.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КУРСОВА РОБОТАЗовнішньоекономічна діяльність - це сукупність напрямів, форм і методів торговельно-економічного, науково-технічного співробітництва, а також кредитних і валютно-фінансових відносин даної країни з зарубіжними державами з метою ефективного використання переваг міжнародного поділу праці. Згідно із Законом України «Про підприємства в Україні» підприємства мають право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України. Всі субєкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівні права щодо будь-яких її видів незалежно від форми власності та інших ознак після державної реєстрації їх як учасників зовнішньоекономічної діяльності. Однак вихід підприємств України на світовий ринок ускладнений внаслідок дії деяких чинників, які гальмують укладення угод.Це повязано з тим, що виробництво певного товару, його збут або надання певного виду послуг в іншій країні має більше переваг ніж така діяльність всередині країни. Фінансовий менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності є сукупністю визначених інструментів, що компанії використовують у своїй фінансовій діяльності на міжнародних ринках. З одного боку, його основою виступає система управління транснаціональними компаніями (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності), оскільки фінанси ТНК є лише частиною всієї компанії, куди входять операційна діяльність, маркетинг, дослідження і розробка, персонал. У звязку з цим управління грошовими потоками ТНК залежить від загальної системи міжнародних фінансів, ланками якого є не тільки інші ТНК, але й держави, фізичні особи, міжнародні організації, валюти різноманітних країн. Для компаній, що працюють на міжнародному ринку, прийняття відповідних рішень у цій сфері утруднюється ще й національними відмінностями в банківських правилах і торгових нормативних актах, засобах регулювання ринку і ступенем політичної стабільності в країні їхньої діяльності.Зовнішньоторговельна модель включає комплекс експортних та імпортних операцій, які повязані з торгівлею товарами, послугами, операцій продукцією інтелектуальної праці. У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також відсотки з цих сум. Торгівля товарами залежно від характеру здійснення зовнішньоторговельних операцій поділяється на традиційну та зустрічну торгівлю сировиною та промисловими товарами означає експорт та імпорт товарів, які не зумовлені коопераційними звязками та зобовязаннями щодо збалансованого обміну товарами, і регулюється Конвенцією ООН щодо Договорів міжнародної купівлі-продажу товарів (1980 р.). На довгострокові контракти припадає близько 30% світового сировинного експорту, при цьому на природний газ - 100%, мідні, оловяні, свинцево-цинкові концентрати - 90, камяне вугілля - 5, залізну руду - 60, марганцеву руду - 30%; купівля-продаж сировинних товарів тісно повязана з постачанням інших видів товарів, є частиною комерційних операцій, складних видів зовнішньоекономічного співробітництва (техніко-економічного, науково-технічного), великомасштабних угод на компенсаційній основі; знижуються темпи зростання експорту сировинних товарів при абсолютному збільшенні розмірів торгівлі даної товарної групи; темпи зростання торгівлі паливом і сировиною мінерального походження випереджають темпи зростання торгівлі продовольством і сільськогосподарською сировиною;зростає торгівля напівфабрикатами, виготовленими на основі мінеральної і рослинної сировини, а також сировиною глибокого оброблення перероблення і спеціально підготовленими матеріалами підвищеної якості; підвищуються вимоги імпортерів до екологічної безпеки товарів, що поставляються; високий ступінь монополізації.Розрахунок економічної ефективності проводиться шляхом зіставлення досягнутого економічного результату (ефекту) з витратами ресурсів на отримання цього ефекту. Відносні показники: а)індекси динаміки:індекс вартості;індекс фізичного обсягу;індекс ціни; індекс кількості (наприклад, динаміка частки світового, європейського ринків, частка нових товарів в експорті, які зявилися на ринках за останні 5 років, частка зниження витрат, яка одержана за рахунок використання нових технологій тощо); Проведення аналізу експортних та імпортних операцій включає: визначення виконання зобовязань за вартістю, фізичним обсягом та ціною експортованих (імпортованих) товарів; визначення виконання зобовязань за термінами їх поставок та якістю; установлення факторів і величин їх впливу на економічні показники; зясування причин недовиконання зобовязань за тими чи іншими позиціями.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність фінансового менеджменту ЗЕД підприємства

1.2 Організаційно - функціональна структура ЗЕД підприємства

1.3 Сутність ефективності зовнішньоекономічних операцій

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ТАЛАНПРОМ»

2.1 Аналіз основних показників діяльності підприємства «ТАЛАНПРОМ»

2.2 Аналіз ефективності ЗЕД ЗАТ «ТАЛАНПРОМ»

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕД

ВИСНОВОК

Використана література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?