Фінансовий менеджмент ПАТ "Укртелеком" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 71
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту, його роль в управлінні підприємством. Підвищення прибутку телекомунікаційних послуг на основі розробки програми підвищення ефективності виробництва. Результативність інформаційного забезпечення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В умовах формування ринкової економіки в Україні фінансовий менеджмент набуває все більшої актуальності, оскільки в управлінні підприємством зміщується акцент з управління виключно виробничого до управління фінансами, адже зберегти міцні ринкові позиції в умовах досить жорсткої конкуренції можна, спираючись на ефективний фінансовий менеджмент. Фінансовий менеджмент - це комплексна система принципів та методів розробки та реалізації управлінських рішень, направлених на формування, розподіл та використання фінансових ресурсів підприємства і організацію його грошових потоків з метою досягнення оперативно-тактичних та стратегічних цілей. Обєктом дослідження курсової роботи обрано ПАТ «Укртелеком». Дана курсова робота висвітлює адаптовані до ринкових умов підходи до управління грошовими потоками, прибутком, основним та оборотним капіталом, інвестиційною діяльністю, фінансовими ризиками, а також до фінансового прогнозування та планування. Дослідженням проблеми фінансового менеджменту та його значення в загальній системі управління підприємством присвятили свої праці такі вчені, як: Бутинець Ф. Ф., Бланк І. А., Давидюк Т. В., Лахтіонова Л. А. та інші.фінансовий менеджмент прибуток виробництвоВ умовах ринкової економіки поступово відбувається зміщення акценту з виключно виробничого управління на управління фінансове, адже й оцінити ефективність діяльності будь-якого субєкта господарювання можна шляхом співставлення певних фінансових результатів, розраховуючи відповідні показники. Зберегти міцні ринкові позиції в умовах жорсткої конкуренції будь-якому субєкту господарювання можна, спираючись на раціональний фінансовий менеджмент. Саме від рівня організації фінансового менеджменту залежить наскільки своєчасно, з мінімальними витратами, без втрати незалежності підприємство буде забезпечене коштами, необхідними для його раціонального оснащення і нормальної поточної господарської діяльності, а також контроль за ефективним використанням коштів і рентабельністю операцій [16, с. У ході проведених досліджень було встановлено, що через відсутність налагодженої системи управління фінансами, компанії щорічно втрачають не менше 10 % своїх прибутків. Фінансовий менеджмент, з одного боку, - це мистецтво, оскільки більшість фінансових рішень орієнтовано на майбутні фінансові успіхи компанії, що припускає іноді майже інтуїтивну комбінацію методів фінансового менеджменту, засновану, однак, на знанні тонкощів ринкової економіки.Як система управління фінансовий менеджмент складається з двох підсистем: керованої підсистеми (обєкт) і керуючої підсистеми (субєкт), як це видно з рис. Субєкт управління - це спеціальна група людей (фінансова дирекція як апарат управління, фінансовий менеджер як керівник), яка за допомогою різних форм і методів управління забезпечує цілеспрямоване функціонування обєкта. На великих підприємствах може бути створена фінансова дирекція на чолі з фінансовим директором чи головним фінансовим менеджером, до складу якої можуть входити декілька структурних підрозділів. До обєктів фінансового менеджменту на підприємствах відносять: необоротні та оборотні активи, власний, залучений та позиковий капітал, фінансові результати діяльності підприємства, грошові потоки підприємства [33, с.82]. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства, включає визначення оптимальних варіантів формування витрат, розробку гнучкої політики ціноутворення, розробку політики формування, розподілу та використання прибутку підприємства, розробку та реалізацію дивідендної політики для підприємств акціонерної форми господарювання.Організація управління фінансами на конкретних підприємствах залежить від ряду факторів: форми власності, організаційно-правової форми господарювання, галузевих і технологічних особливостей, розміру підприємства. Стратегічні цілі управління фінансами можна ранжувати у такий спосіб: - поліпшення фінансового становища, запобігання банкрутству і фінансової кризи підприємства; Усі ці цілі повязані між собою, доповнюють одна одну, а тому підприємство завжди повинно контролювати їх у комплексі [34, с.214]. Усі стратегічні й оперативні рішення потрібно перевіряти на предмет того, чи сприяють вони збереженню фінансової рівноваги підприємства чи порушують її [15, с.48]. Процес державного регулювання фінансової діяльності підприємств включає в себе: - створення необхідної нормативної бази, що регулює основні форми та види фінансової діяльності підприємств;Історія створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське обєднання електрозвязку «Укрелектрозвязок» (з 1994 року - Укртелеком). У грудні 2005 року ПАТ «Укртелеком» отримав ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного звязку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозвязку за технологією UMTS/WCDMA. Отже, проаналізувавши діяльність ПАТ «Укртелеком» за період 2011-2013 рр.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

1.1 Сутність фінансового менеджменту та обґрунтування його необхідності в умовах ринкової економіки

1.2 Визначення ролі фінансового менеджменту в системі управління підприємством

1.3 Механізм застосування фінансового менеджменту та основних його елементів

Розділ 2. Аналітична оцінка діяльності публічного акціонерного товариства «Укртелеком»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Укртелеком»

2.2 Аналіз фінансового стану ПАТ «Укртелеком»

2.3 Оцінка щодо операційної та фінансової діяльності емітента

Розділ 3. Обґрунтування механізмів вдосконалення фінансового менеджменту на підприємствах

3.1 Підвищення прибутку телекомунікаційних послуг на основі розробки програми підвищення ефективності виробництва

3.2 Ефективність інформаційного забезпечення фінансового менеджменту в системі управління підприємством

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?