Фінансовий менеджмент підприємницької діяльності комерційних банків - Автореферат

бесплатно 0
4.5 129
Дослідження діяльності комерційних банків України, методології та організації фінансового менеджменту в них. Підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування банківських установ. Фінансовий менеджмент діяльності комерційних банків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі фінансів та банківської справи (м. Науковий керівник доктор економічних наук, професор Єгоров Петро Володимирович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, декан обліково-фінансового факультету, завідувач кафедри фінансів та банківської справи (м. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Козьменко Сергій Миколайович, Українська академія банківської справи Національного банку України, завідувач кафедри управління та зовнішньоекономічної діяльності (м. Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансів (м. Захист відбудеться 20 червня 2002 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 по захисту дисертацій у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м.Таким чином, необхідність формування ефективного механізму фінансового менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків визначає актуальність дисертаційної роботи і коло розглянутих у неї питань. Метою дисертаційної роботи є розробка комплексного механізму фінансового менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків на основі ієрархічності системи бюджетування, який дозволяє підняти на якісно новий рівень управління фінансами в комерційних банках України. розробити систему механізмів фінансового менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків: механізм управління порогом прибутку комерційного банку, механізм управління рентабельністю виробництва банківських продуктів, механізм управління рентабельністю обслуговування банківських клієнтів; Результати, що характеризують новизну: визначено специфічну предметну область дослідження - фінансовий менеджмент підприємницької діяльності комерційних банків - зумовлену розмежуванням понять банківської діяльності та підприємницької діяльності комерційних банків, що покладено в основу нової наукової концепції; розроблено систему механізмів фінансового менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків: механізм управління порогом прибутку комерційного банку, заснований на порівнянні стратегічного рівня прибутку з плановим рівнем прибутку від послуг та операцій; механізм управління рентабельністю виробництва банківських продуктів, заснований на операційно-вартісному аналізі з використанням методів “стандарт-кост”, трансфертного ціноутворення на ресурси та нормативним методом визначення матеріально-технічного та трудового забезпечення виконання операцій; механізм управління рентабельністю обслуговування банківських клієнтів, заснований на побудові бюджету і балансу клієнта (групи клієнтів), які дозволяють підвищити точність планування фінансових показників підприємницької діяльності комерційних банків, адаптивно коригувати цінову та асортиментну політику банку, оптимізувати клієнтську базу комерційного банку;Необхідність функціонування комерційних банків у таких умовах вимагає створення ефективного механізму внутрібанківського управління, що дозволяє оптимізувати значення показників фінансових результатів підприємницької діяльності комерційних банків з урахуванням неоднозначного впливу факторів макрооточення і мікрооточення підприємницького середовища. При цьому найбільший вплив на підприємницьку діяльність комерційних банків роблять фактори стану і розвитку фінансового ринку країни, що входять в економічну сферу макрооточення. Сутність підприємницької діяльності комерційних банків і її головна мета визначають поняття фінансового менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків як діяльності по управлінню грошовими потоками з метою максимізації фінансових результатів. Концепцію формування комплексного механізму фінансового менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків обумовлено виділенням доходів і витрат основними обєктами управління і засновано на побудові в банку ієрархічної системи бюджетування (рис. Пропонована концепція виступає методологічною основою рішення таких проблем як обґрунтування структури підприємницької діяльності комерційного банку, регулювання його цінової політики, вибір і адаптивне управління фінансовими показниками підприємницької діяльності комерційного банку.У дисертації на теоретичному та методичному рівні здійснено розробку концепції фінансового менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків, що функціонують в умовах трансформаційного періоду, з механізмами її реалізації. Встановлено, що найбільш значний вплив на підприємницьку діяльність комерційних банків справляють фактори стану і розвитку фінансового ринку країни, які входять в економічну сферу макрооточення банків.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?