Фінансовий менеджмент на основі оцінки капіталу сільськогосподарських підприємств - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 155
Вдосконалення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах в умовах переходу до ринкової економіки на основі ідентифікації та оцінки сільськогосподарського капіталу. Алгоритм і електронна таблиця визначення межі беззбитковості виробництва

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано у Кримському державному аграрному університеті Подсолонко Володимир Андрійович, Сімферопольський державний університет, декан факультету економіки та менеджменту кандидат економічних наук Давидов Юрій Олександрович, Кримський інститут природоохоронного та курортного будівництва, доцент кафедри менеджменту та маркетингу З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського ДАУ за адресою: 333030, АР Крим, м. С целью выявления взаимосвязи между показателями, отражающими капиталооснащенность и эффективность использования капитала, с коэффициентами финансового состояния расчитана матрица коэффициентов парной корреляции, на основе которой выполнено ранжирование этих показателей для выявления их приоритетности по значимости в финансовом состоянии предприятия.Ринкове реформування української економіки торкнулося насамперед фінансово-кредитної сфери, що визначило спрямованість докорінних перетворень у сфері управління фінансами та необхідність вивчення їхніх закономірностей в умовах адаптації до нового середовища господарювання. Проте роботи з фінансового менеджменту переважно висвітлюють фінансовий ринок, промисловість, комерцію. Разом з тим посилення позицій сільськогосподарських підприємств на нинішньому ринку в більшості залежить від якості управління фінансами, фінансового менеджменту. розробити методики і моделі, які дають змогу на основі системного підходу ідентифікувати й оцінити сукупний сільськогосподарський капітал підприємств; проаналізувати структуру, стан, рух і єфективність використання сукупного сільськогосподарського капіталу підприємств, а також розробити та застосувати багатофакторні моделі для керування ним;У першому розділі “Теоретичні основи фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах” розкриваються закономірності й особливості розвитку фінансового менеджменту аграрного сектора у період переходу до ринкової економіки, показано місце і зміст фінансового управління у системі загального менеджменту сільськогосподарських підприємств, розкрито методичні основи ідентифікації й оцінки сільськогосподарського капіталу, використання в управлінні фінансами багатофакторних моделей. Відтворювальна функція фінансового менеджменту полягає у забезпеченні збалансованості між рухом матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на всіх стадіях кругообігу капіталу. У дисертації уточнено методики грошової оцінки землі, розрахунку людського капіталу сільськогосподарських підприємств, оцінки основних і обігових коштів. У другому розділі “Аналіз стану й ефективність використання сільськогосподарського капіталу розкривається стан, рух і використання сільськогосподарського капіталу, дано оцінку фінансового стану господарств різних виробничих типів і прведено аналіз структури сільськогосподарського капіталу. У третьому розділі “Удосконалення управління сукупним сільськогосподарським капіталом” розкрито управління формуванням і використанням обігового капіталу в господарствах різних виробничих типів, розроблено факторні моделі управління прибутковістю сільськогосподарського капіталу і показано шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення та методів управління фінансами.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?