Фінансовий менеджмент капіталу - Статья

бесплатно 0
4.5 58
Алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму управління фінансами підприємства. Зміст управління джерелами формування капіталу як головний фактор в фінансовому менеджменті. Визначення оптимального співвідношення власного і залученого капіталу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАПІТАЛУКлючевые слова: капитал, финансовый менеджмент, объект управления, собственный капитал, привлеченный капитал, финансовая устойчивость, источники формирования капитала, структура капитала. Keywords: capital, financial management, object of management, own capital, attracted capital, financial stability, sources of capital formation, capital structure. Управління капіталом справляє суттєвий вплив на різні напрями діяльності підприємств, особливо на їх фінансову стійкість, фінансові результати. Управління капіталом включає визначення наступних питань планування обсягу капіталу, його складу і структури; визначення джерел формування капіталу; використання капіталу. Більш практичним є другий підхід, оскільки управління капіталом складно виокремити від інших підсистем управління підприємством без виявлення, перевірки та фіксації великої кількості звязків між ними, що має сенс лише при розробці систем управління на кшталт ERP-систем для підприємств, в яких підсистема управління капіталом є окремим глобальним модулем в глобальній системі управління підприємством.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?