Фінансовий механізм управління ліквідністю банку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 92
Теоретичні основи управління ризиком ліквідності, сутність та елементи механізму управління банківською ліквідністю. Фактори впливу на функціонування фінансового механізму управління ліквідністю. Засади формування системи контролю ліквідності банку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИРобота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Бурденко Ірина Миколаївна, Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Набок Руслан Миколайович, Національний банк України, заступник начальника управління начальник відділу аналізу та внутрішніх процедур інспектування Департаменту інспектування банків Національного банку України Захист дисертації відбудеться 26.02. 2010 р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40030, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: 40030, м.Посилення конкуренції між банками, зростання дефіциту банківських ресурсів, невизначеність економічного середовища, викликані загостренням світової фінансової кризи, обумовлюють підвищену увагу банків до управління ліквідністю. Ліквідність є важливою системною характеристикою банку, яка свідчить про фінансову стабільність, спроможність банку розширювати обсяги активних операцій та протистояти негативним наслідкам кризових ситуацій. Обґрунтування побудови фінансового механізму управління ліквідністю банку, визначення, розвиток й удосконалення його елементів сприятиме забезпеченню конкурентних переваг банку та посиленню спроможності банку протистояти виникненню кризи ліквідності. До звітів за даними темами включено пропозиції автора щодо формалізації фінансового механізму управління ліквідністю банку; обґрунтування засад формування системи контролю і моніторингу ліквідності банку; розробка теоретико-методичного підходу до управління структурою активів і пасивів на основі комплексної оптимізаційної моделі управління ліквідністю банку; удосконалення методичного підходу до оцінки ліквідної позиції банку. У процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи: теоретичне узагальнення, систематизація та формалізація (при дослідженні сутності управління ліквідністю банку та підходів до визначення категорії «фінансовий механізм управління ліквідністю банку»); порівняння (при визначенні переваг і недоліків існуючих підходів до управління ліквідністю банку); системно-структурний аналіз (при визначенні елементів ФМУЛБ та системи контролю і моніторингу ліквідності банку); статистичні спостереження і групування (під час дослідження впливу факторів на стан ліквідності банків України); кореляційно-регресійний аналіз (для оцінки впливу макроекономічних факторів на обсяги депозитів); математичне моделювання, а саме лінійне програмування (у процесі розробки комплексної оптимізаційної моделі управління ліквідністю банку).Проведений критичний аналіз існуючих підходів до управління ліквідністю банку дозволив виділити їх переваги і недоліки, визначити, що найбільші можливості для ефективного управління ліквідністю банку та мінімізації ризику ліквідності надає підхід, що передбачає одночасне управління активами і пасивами. «Фінансовий механізм управління ліквідністю банку» визначено як сукупність фінансових відносин між обєктами і субєктами управління ліквідністю через застосування фінансових методів та відповідного забезпечення з метою підтримки достатнього рівня ліквідності при максимізації дохідності банку. У другому розділі «Фактори впливу на функціонування фінансового механізму управління ліквідністю банку» проаналізовано сучасний стан ліквідності банків України, визначено причини виникнення кризи ліквідності, обґрунтовано напрямки банківської політики щодо управління ліквідністю залежно від обраного банком сценарію функціонування ФМУЛБ, досліджено розвиток державного регулювання ліквідності банків.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?