Фінансовий механізм соціального страхування в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 101
Соціальне страхування: основні його принципи, види та форми. Комплекс важелів фінансового механізму загальнообов’язкового державного соціального страхування. Можливі сценарії наповнення бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Державна податкова адміністрація України Національний університет державної податкової служби УкраїниНауковий керівник доктор економічних наук, професор Веклич Оксана Опанасівна, Рада по вивченню продуктивних сил України, головний науковий співробітник відділу просторового розвитку і земельних відносин. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Грушко Віктор Іванович, Університет економіки та права „Крок”, завідувач кафедри фінансів та банківського бізнесу; кандидат економічних наук, доцент Захист дисертації відбудеться „22” червня 2010 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м.Процеси реформування системи соціального захисту населення та основної її складової - загальнообовязкового державного соціального страхування - мають бути забезпечені розвиненою, стабільною фінансовою базою, адекватною принципам особистої відповідальності, паритетної фінансової участі соціальних партнерів, прийнятим в ринковому середовищі. В процесі дослідження було виявлено, що чинний фінансовий механізм соціального страхування доцільно аналізувати саме як фінансовий механізм загальнообовязкового державного соціального страхування в силу його більшої сформованості та розвинутості в Україні. систематизувати комплекс важелів фінансового механізму загальнообовязкового державного соціального страхування, розкрити нормативно-правові аспекти становлення базових важелів фінансового механізму загальнообовязкового державного соціального страхування в Україні; розкрити сучасний стан фінансового механізму загальнообовязкового державного соціального страхування в Україні через аналіз дієвості фінансових джерел формування фондів загальнообовязкового державного соціального страхування та показників результативності мобілізації та використання страхових коштів; Основу дисертаційної роботи формують загальнонаукові прийоми і методи дослідження, зокрема: метод аналізу, методи синтезу та експертних оцінок - для визначення сучасного стану вітчизняного фінансового механізму загальнообовязкового державного соціального страхування та дослідження зарубіжного досвіду функціонування фінансового механізму соціального страхування; метод кореляційно-регресійного аналізу, статистичні та прогностичні методи - для оцінки впливу внутрішніх факторів на формування доходної частини Пенсійного фонду України та Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття по регіонах, у ході здійснення розрахунків прогнозних значень фондів загальнообовязкового державного соціального страхування; графічний метод - для наочного зображення динаміки показників.У першому розділі „Теоретичні основи фінансового механізму соціального страхування” розкрито економічну природу соціального страхування - його сутність, види і функції; визначено структуру економічного механізму соціального страхування; обгрунтовано новий підхід до розкриття поняття „фінансовий механізм соціального страхування”, представлені важелі його реалізації. Проведений моніторинг та виділені етапи формування законодавчої бази фінансового забезпечення загальнообовязкового державного соціального страхування дало можливість уперше вибудувати чітко прописаний ієрархічний комплекс законодавчих актів в системі загальнообовязкового державного соціального страхування та виявити прогалини у регулюванні системи фінансового забезпечення загальнообовязкового державного соціального страхування. У другому розділі „Діагностика фінансового механізму загальнообовязкового державного соціального страхування в Україні” проведено комплексний аналіз фінансових джерел формування фондів загальнообовязкового державного соціального страхування, виявлено тенденції їх функціонування, досліджено вплив певних макроекономічних, демографічних, фінансово-економічних факторів на формування доходної частини Пенсійного фонду України та Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття за методом кореляційно-регресійного аналізу на основі лонгітюдних даних, проаналізовано динаміку показників результативності мобілізації та використання страхових коштів, що дало можливість визначити шляхи підвищення ефективності фінансового механізму загальнообовязкового державного соціального страхування.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?